• Kultura i społeczeństwo

Berek Joselewicz: bojownik o wolność

Ambasada Francji w Polsce podjęła inicjatywę uczczenia dwusetnej rocznicy śmierci Pułkownika Berka Joselewicza (1764-1809). Program konferencji "Berek Joselewicz: bojownik o wolność".

Polski Żyd Berek Joselewicz, kiedy przebywał we Francji podczas Rewolucji Francuskiej, był pod przemożnym wrażeniem dekretu emancypacyjnego, który przyznawał Żydom pełne prawa obywatelskie. Stworzył pierwszy oddział kawalerii żydowskiej i na jego czele wziął udział w Powstaniu Kościuszkowskim w 1794 roku. Następnie dołączył do wojsk Bonapartego we Włoszech wraz z Legionami Dąbrowskiego i został dowódcą szwadronu w wojsku Księstwa Warszawskiego w 1806 roku. Został odznaczony Legią Honorową oraz Virtuti Militari. Zarówno przez walki, które stoczył, jak i przez utworzenie oddziału kawalerii żydowskiej, wyróżniającego się tym, że umożliwiał żołnierzom zachowanie tradycji religijnych, Berek Joselewicz jawi się jako bojownik o wolność w nowoczesnym znaczeniu tego wyrażenia. Konferencja zorganizowana 20 kwietnia 2009 roku w Ambasadzie Francji w Polsce na temat „Berek Joselewicz : bojownik o wolność”, we współpracy z Ośrodkiem Kultury Francuskiej przy Uniwersytecie Warszawskim, stanowiła pierwsze znaczące wydarzenie tych obchodów.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Marszałek Sejmu RP, Pan Bronisław Komorowski. Konferencja odbyła się przy wsparciu ze strony wielu instytucji (Muzeum Historii Żydów Polskich, Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, placówek akademickich (Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodka Studiów Epoki Napoleońskiej Akademii Humanistycznej w Pułtusku, francuskiego Institut Napoléon) i mediów (dziennika „Gazeta Wyborcza”, przeglądu „Res Publica Nowa”, magazynu „Mówią Wieki”, kanału telewizyjnego „TVP Historia”). Podczas wystąpienia na inaugurację konferencji, Pan Bronisław Komorowski wygłosił przesłanie na rzecz tolerancji, składając hołd „legendarnej postaci” Berka Joselewicza, która „ożywiała marzenia o tym, aby naród polski, w sensie politycznym tego słowa, w swej całości, sięgając do wszystkich źródeł swojej siły, w tym także do różnorodności etnicznej, religijnej i językowej, mógł wybić się ku niepodległości”.

Podczas debaty, Pan Andrzej Wajda oświadczył, że postać Joselewicza odpowiada w pełni wzorowi „polskiego bohatera (…), stawającego zawsze na wezwanie Ojczyzny w potrzebie, dokonującego wielkich czynów motywowanych wielkimi nadziejami, oddającego życie ginąc na polu bitwy”. Polski reżyser filmowy i teatralny podzielił się także wzruszeniem, jakie przeżył odnajdując na zaproszeniu na tę konferencję reprodukcję akwareli spod pędzla Juliusza Kossaka, którą pamiętał z dzieciństwa.

Gość honorowy Pan Profesor Władysław Bartoszewski, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Dialogu Międzynarodowego, wygłosił przemówienie na zakończenie tej konferencji, w którym podkreślił, że „niewątpliwie postać Joselewicza jest związana z sytuacją, w której wartości takie, jak wolność, równość i braterstwo, które wnosiła Rewolucja Francuska, uzyskiwały echo (…) u nas, w kraju tracącym właśnie suwerenność państwową”. Nawiązując do zadania, które mu powierzył polski Premier w służbie dialogu międzynarodowego i międzywyznaniowego, Pan Bartoszewski odniósł się z uznaniem do inicjatywy Ambasady Francji w Polsce oddania hołdu pamięci Berka Joselewicza, bojownika o wolność i bohatera wspólnej historii Francji i Polski.

Po konferencji nastąpiło przyjęcie w Rezydencji Francji, w trakcie którego Pan François Barry Delongchamps, Ambasador Francji w Polsce, odsłonił obraz przedstawiający pułkownika Joselewicza na koniu, będący reprodukcją słynnej akwareli Juliusza Kossaka. Joselewicz dołącza zatem na murach Rezydencji Francji do dwóch innych bojowników o wolność: Generała de Gaulle’a i Marszałka Francji Księcia Józefa Poniatowskiego. Symbolem wielowiekowych dziejów i przyjaźni pomiędzy narodem polskim a narodem francuskim jest to, że wszystkie te trzy wybitne postacie otrzymały zarówno Legię Honorową, jak i Virtuti Militari.

Drugi ważny moment tych obchodów mieć będzie miejsce dnia 5 maja 2009 roku w Kocku, a wiązać się będzie z oddaniem hołdu władz cywilnych i wojskowych Pułkownikowi Joselewiczowi przy pomniku upamiętniającym miejsce jego pochówku, z udziałem Ambasadora Francji Pana François Barry Delongchamps oraz Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Dialogu Międzynarodowego Pana Profesora Władysława Bartoszewskiego, a także władz lokalnych.

Zaproszenie na obchody dnia 5 maja 2009 r. w Kocku: http://www.ambafrance-pl.org/france_pologne/spip.php?article3204

FaLang translation system by Faboba

Partnerzy i sponsorzy 2016

 

 

Prelegenci