• Kultura i społeczeństwo

Biała Księga Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego imperatywem dla państwa

Podczas konfencji zorganizowanej przez Centrum Badań nad Terroryzmem oraz Ośrodek Kultury Francuskiej UW, Michel Foucher wygłosił wykład "Biała Księga Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego imperatywem dla państwa" Biała księga, która ukazała się we Francji w 2008 r., jest wynikiem wysokiej kultury myślenia strategicznego. Warto podkreślić aktualność tego wystąpienia. Polska podjęła bowiem niedawno prace o podobnym charakterze - Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego - nad którymi czuwa Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN).

Po wykładzie nastąpił komentarz dr Andrzeja Karkoszki, byłego wiceministra obrony narodowej RP, przewodniczącego Zespołu Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego RP. Na przełomie 2011 i 2012 r., Zespół ten przedstawi opracowanie "Strategiczne kierunki i sposoby przygotowania systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej: opcje strategii preparacyjnej w perspektywie 20 lat."

Konferencję poprowadziła Paulina Piasecka z Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Nota biograficzna Prof. dr hab. Michel FOUCHER

Dyrektor programowy w Instytucie Badań Obrony Narodowej (IHEDN). Geopolityk i dyplomata, był ambasadorem Francji na Łotwie (2002-2006), doradcą strategicznym ministra spraw zagranicznych Francji (1997-2002), specjalnym wysłannikiem na Bałkanach i na Kaukazie (1999), dyrektorem Centrum analiz i prognoz (CAP) w ministerstwie spraw zagranicznych (1999-2002). W latach 1994-2001 prowadził wykłady w Centrum Europejskim w Natolinie.

Autor licznych publikacji nt. geopolityki: La bataille des cartes, analyse critique des visions du monde, François Bourin 2010 ; L’Europe et l’avenir du monde, Odile Jacob 2009 ; L’Europe entre géopolitiques et géographies, Armand Colin 2009 ; L’obsession des frontières, Perrin 2007. Dyrektor wydania rocznego raportu Fundacji Roberta Schumana nt. stanu Unii Europejskiej. Wydanie 2011 zostało opublikowane pt.Europa wobec kryzysu i zagrożeń.

WIEDZIEĆ WIĘCEJ

Książki dostępne w Bbliotece Ośrodka Kultury Francuskiej UW

FaLang translation system by Faboba

Partnerzy i sponsorzy 2016

 

 

Prelegenci