• Kultura i spo艂ecze艅stwo

Jaka Europa po kryzysie?

Czy ostatni szczyt eurolandu zahamuje europejski kryzys? Czy wchodzimy w er臋 Europy dwóch pr臋dko艣ci? 17 listopada 2011 odby艂a si臋 debata "Jaka Europa po kryzysie?" z udzia艂em ekonomistów: Lajosa Bokrosa z W臋gier, Stanis艂awa Gomu艂ki i Philippe'a Rusina oraz Macieja Wituckiego, prezesa Telekomunikacji Polskiej.

PROGRAM

Paneli艣ci

LAJOS BOKROS, ekonomista, cz艂onek Parlamentu Europejskiego. Dyplom doktora ekonomii i finansów uzyska艂 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Budapeszcie. W latach 1990-91 by艂 dyrektorem Pa艅stwowej Agencji Nieruchomo艣ci, a nast臋pnie w latach 1991-1995 obejmowa艂 stanowisko prezesa Banku Budapeszta艅skiego. W latach 1995-96 pe艂ni艂 funkcj臋 Ministra Finansów. Lajos Bokros wyk艂ada na Uniwersytecie 艢rodkowoeuropejskim w Budapeszcie, Uniwersytecie Babes-Bolyai w Klu偶u-Napoce oraz Akademii Nauk Ekonomicznych w Bukareszcie. W 2009 r. zosta艂 wybrany na pos艂a Parlamentu Europejskiego, gdzie zasiada w grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów; jest cz艂onkiem Komisji Bud偶etowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej.

STANIS艁AW GOMU艁KA, ekonomista, od 1970 do 2005 roku by艂 pracownikiem naukowym Wydzia艂u Ekonomii w London School of Economics. Wyk艂ada艂 na wielu uniwersytetach: Columbia, Harvard, Pensylvania oraz uniwersytecie Stanforda w USA, w holenderskim Institute for Advanced Study oraz na w臋gierskim Central European University. W 1989 roku doradza艂 polskiemu rz膮dowi i by艂 cz艂onkiem zespo艂u, który opracowa艂 tzw. plan Balcerowicza. W latach 1989-2002 pracowa艂 jako doradca polskiego Ministerstwa Finansów oraz jako doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. W latach 1989-1995 negocjowa艂 w imieniu Polski z MFW w sprawie wszystkich programów makroekonomicznych, a w latach 1990-1992 negocjowa艂 z Klubem Paryskim i Klubem Londy艅skim plan redukcji polskiego d艂ugu. Od maja 2008 jest g艂ównym ekonomist膮 Business Centre Club.

PHILIPPE RUSIN, dyrektor O艣rodka Kultury Francuskiej UW. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Paris-I Pantheon Sorbonne. W swoich badaniach zajmowa艂 si臋 rol膮 tworzenia nowych przedsi臋biorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej w latach 90. Mianowany adiunktem nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Paris-VIII Vincennes Saint-Denis w 2003 roku. W latach 2005-2007 oddelegowany na stanowisko naukowca przez CNRS do Francuskiego O艣rodka Bada艅 Nauk Spo艂ecznych (CEFRES) w Pradze.

MACIEJ WITUCKI, prezes Francuskiej Izby Przemys艂owo-Handlowej w Polsce, prezes Telekomunikacji Polskiej; przewodnicz膮cy Rady Programowej Polskiego Forum Obywatelskiego, które inicjuje dyskusje o kierunkach rozwoju Polski w obszarze gospodarki, polityki, nauki, edukacji oraz to偶samo艣ci Polaków; cz艂onek Rady Centrum im. prof. Bronis艂awa Geremka.

Prowadzenie

ADAM KRZEMI艃SKI, publicysta tygodnika Polityka, specjalista od spraw europejskich i polsko-niemieckich. Swoje analizy publikuje w Polsce i w Niemczech (Die ZeitDie WeltFrankfurter Allgemeine ZeitungDer Tagesspiegel). Autor wielu ksi膮偶ek. Najnowsza wydana w 2010 r. – po polsku i niemiecku –Lekcje dialogu. Nagrody i wyró偶nienia: Medal Goethego (1993), Nagroda Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego Pruszy艅skiego (1999), nagroda Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odr膮 (2006), nagroda im. Samuela Bogumi艂a Linde miast partnerskich Torunia i Getyngi za zas艂ugi dla dialogu mi臋dzy kulturami polsk膮 i niemieck膮 (2010).

FaLang translation system by Faboba

Partnerzy i sponsorzy 2016

 

 

Prelegenci