• Kultura i społeczeństwo

Republika sondaży

W siedzibie Res Publica Nowa, 9 listopada, odbyła się niezwykle interesująca dyskusja pomiędzy Dominique'iem Wolton, Anną Giza-Poleszczuk oraz Wiesławem Godzicem. Debatę moderował Philippe Rusin, dyrektor Ośrodka Kultury Francuskiej UW. Złożoności społeczeństwa nie można opisać samymi cyframi, a jednak niemal codzienne publikacje badań opinii publicznej w mediach starają się przekonać nas o czymś przeciwnym. W dyskusji pojawiła się ważna kwestia definicji pojęć podstawowych, czym jest opinia publiczna, jaka jest rola sondaży. Czy rzeczywiście są tylko mechanizmem budowania fałszywych przekonań i samoutwierdzających się teorii?

Republika sondaży przez KulturaFrancuska

PROGRAM

Paneliści

Anna Giza-Poleszczuk, socjolog, prodziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UW oraz Prezes Pracowni badań i innowacji społecznych „Stocznia”. W latach 1994-2005 była dyrektorem działu badań rynku i doradcą w zakresie komunikacji marek w grupie Unilever Polska oraz pracownikiem Instytutu Millward Brown SMG/KRC. W sferze teorii, zajmuje się historią i współczesnością rodziny, problematyką kapitału społecznego i ekonomii społecznej. Ostatnio opublikowała książkę Rodzina a system społeczny. Napisana wspólnie z Mirosławą Marody książka Przemiany więzi społecznych otrzymała prestiżową nagrodę im. Jana Długosza.

Wiesław Godzic, medioznawca i socjolog, kierownik Katedry Medioznawstwa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Redaktor naczelny kwartalnika Kultura Popularna. Zajmuje się badaniem kultury popularnej oraz problematyką nowych mediów. Autor i redaktor książek, m.in. Humanista w cyberprzestrzeni Zrozumieć telewizję. Ostatnio wydał Znani z tego, że są znaniCelebryci w kulturze tabloidow. Jest członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Filmoznawczego. Ponadto członek: Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Polskiego Towarzystwa Semiotycznego, International Institute of Communication oraz Society of Cinema Studies.

Dominique Wolton, socjolog, dyrektor Instytutu Nauk Komunikacji przy CNRS (odpowiednik polskiego PAN-u). Specjalizuje się w komunikacji politycznej, bada konsekwencje polityczne i kulturowe globalizacji informacji i komunikacji internetowej. Założyciel i redaktor naczelny pisma naukowego Hermes. Kieruje także serią wydawniczą „CNRS Communication” powstałą w 1998 roku. Członek Rady Nadzorczej France Televisions, Akademickiej Agencji ds. Frankofonii, Akademii Technologii oraz Akademii Nauk Terytoriów Zamorskich. Prezes Rady Etyki Reklamy. Autor około trzydziestu prac, 14 z nich przetłumaczonych zostało na około 19 języków.

Prowadzenie

Philippe Rusin, dyrektor Ośrodka Kultury Francuskiej UW. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Paris-I Pantheon Sorbonne. W swoich badaniach zajmował się rolą tworzenia nowych przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej w latach 90. Mianowany adiunktem nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Paris-VIII Vincennes Saint-Denis w 2003 roku. W latach 2005-2007 oddelegowany na stanowisko naukowca przez CNRS do Francuskiego Ośrodka Badań Nauk Społecznych (CEFRES) w Pradze.


Republika sondaży przez KulturaFrancuska

FaLang translation system by Faboba

Partnerzy i sponsorzy 2016

 

 

Prelegenci