• Kultura i społeczeństwo

Jack Lang na Uniwersytecie

„Kultury się nie dziedziczy tylko zdobywa” – mówił André Malraux. W tym duchu OKFiSF zorganizował debatę z udziałem Jacka Langa pt. „Od kultury do polityki. Francja i Polska w Europie”. Obecność tej postaci, która jest uosobieniem blasku kultury francuskiej, wydawała się oczywista. Deszczowy piątek stał się idealną okazją do wymiany poglądów na temat miary kultury w czasach kryzysu ekonomicznego. Niespodziewanie stał się również nostalgicznym wspomnieniem sztuki Tadeusza Kantora i Jerzego Grotowskiego.

 Jacka Langa w środowisku zatwardziałych frankofilów przedstawiać nie trzeba. Dwukrotnie mianowany Ministrem Kultury za prezydentury François Mitterranda, był również Minister Edukacji a później rzecznikiem prasowym rządu Édith Cresson. Jego działania w obrębie polityki kulturalnej są podawane za wzór.

 W 1982 r. ustanowił Święto Muzyki. Organizowane początkowo tylko we Francji, stało się dziś znaczącym, europejskim wydarzeniem artystycznym. Każdego roku instytucje muzyczne – filharmonie, opery, teatry muzyczne, szkoły muzyki, kluby muzyczne, ośrodki kultury, organizacje pozarządowe, puby, kawiarnie jak również prywatne osoby na całym świecie, organizują w czerwcu ogólnodostępne koncerty.

 Ponadto Jack Lang jest inicjatorem wielkich inwestycji, które na stale wpisały się w pejzaż kulturalny Francji. Opera Bastille, le Grand Louvre, Biblioteka Narodowa to tylko niektóre inwestycje, które wymyślił i doprowadził do końca. Ustanowił również szereg dofinansowań oraz udogodnień dla małych trup teatralnych oraz scenarzystów.

 7 września 2012 r. Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich w Polsce zorganizował debatę pt. "Od kultury do polityki. Francja i Polska w Europie". Dyskutantami Jacka Langa byli Paweł Potoroczyn, Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza oraz Jacek Czaputowicz, Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Debatę poprowadził Edwin Bendyk, dziennikarz „Polityki”.

500x333-images-stories-informacje-2012-09-JL 10

Od lewej do prawej: Edwin Bendyk, Jack Lang, Paweł Potoroczyn oraz Jacek Czaputowicz

Wśród publiczności znaleźli się wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, m.in. nowa Dyrektor Instytutu Romanistyki - dr Ewa Pilecka, uczniowie Liceum Francuskiego oraz studenci.

 300x200-images-stories-informacje-2012-09-JL 7     300x200-images-stories-informacje-2012-09-JL 2
 Od lewej do prawej : Pierre Buhler, 
Ambasador Francji w Warszawie, 

Jolanta Kurska, Prezes Fundacji Centrum im. Bronisława Geremka 
oraz prof. dr hab. Joanna Nowicki, Uniwersytet Cergy-Pontoise

dr hab. Paul Gradvohl, Dyrektor Ośrodka Kultury Francuskiej
i Studiów Frankofońskich w Polsce

Państwo Lang wraz z Ambasadorem Francji, Pierrem Buhlerem, zostali powitani przez prof. dr hab. Remigiusza Foryckiego, Dziekana Wydziału Neofilologii UW oraz dr hab. Paula Gradvohla, Dyrektora OKFiSF. Prof. Forycki wręczył gościowi z Francji osobliwy przezent – polską bibułę wydaną w Paryżu w 1984 r. Czyli wtedy, gdy pomysłodawca ceny stałej książki był Ministrem Kultury. Po krótkiej wymianie poglądów na temat kondycji współczesnego teatru i opery z Pawłem Potoroczynem dyskusja mogła się w końcu rozpocząć.

W swoim przemówieniu wprowadzającym nowy Dyrektor OKFiSF, Paul Gradvohl, przywitał gości zgormadzonych w sali: p. Pierre’a Buhlera, Ambasadora Francji w Warszawie, profesorów uniwersyteckich oraz partnerów instytucjonalnych Ośrodka – Orange Polska oraz BPI Polska.

Pełny tekst przemówienia Paula Gradvohla+

500x333-images-stories-informacje-2012-09-JL 20

Od lewej do prawej: Jack Lang, dr hab. Paul Gradvohl, Dyrektor OKFiSF
oraz prof. dr hab. Remigiusz Forycki, Dziekan Wydziału Neofilologii UW

Prowadzący debatę Edwin Bendyk pytał Jacka Langa o wpływ kultury na gospodarkę. Paneliści kolegialnie zgodzili się, że kultura ma nieocenione przełożenie na innowacyjność. „Szybki rozwój Korei Południowej czy Polski byłby niemożliwy bez kultury” – zaznaczył Jacek Czaputowicz. Paweł Potoroczyn podkreślił rolę kultury w promocji kraju poza jego granicami. Przy tej okazji przypomniał sukces Roku Polskiego w Izraelu (2008-2009): 140 imprez kulturalnych w 20 miastach. Ten wątek podjął Jack Lang wspominając m.in. wielkich twórców polskiego teatru: Jerzego Grotowskiego oraz Tadeusza Kantora. Niejednokrotnie zapraszał ich do Paryża w latach osiemdziesiątych i udostępniał paryskie sceny teatralne. „Miałem wówczas wrażenie, że centrum Polski znajduje się w Wrocławiu, bo stamtąd pochodził Grotowski.” – mówił Jack Lang. Przedstawienia obu twórców, prócz oczywistych walorów artystycznych, były okazją do przypominania ciężkiej sytuacji naszego kraju podczas stanu wojennego.

Paneliści wyrazili swój pochwałę dla idei „soft power”, tj. pochwałę kultury jako broni. Idea szeroko komentowana od dłuższego czasu.

Dyskusja zakończyła się dialogiem z salą. Poruszano rozmaite wątki: od stałej ceny książki, wpływu kultury na wychowanie młodzieży po aktualną sytuację polityczną w Syrii.

Po dyskusji Paul Gradvohl podziękował panelistom i publiczności oraz zaprosił ich na przyszłe wydarzenia planowane przez OKFiSF. Debata trwała dalej, bez udziału Jacka Langa i jego małżonki, przy kawie, we foyer sali 107 dawnego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, do którego z pewnością przychodził Michel Foucault w 1958 r.

500x333-images-stories-informacje-2012-09-JL 19

Od lewej do prawej: Adam Sankowski, Prezes Stowarzyszenia Francja-Polska, 
Jack Lang oraz Paweł Potoroczyn, Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza

 

Fot. Krzysztof Plebankiewicz 

ZAPROSZENIE 

FaLang translation system by Faboba

Partnerzy i sponsorzy 2016

 

 

Prelegenci