• Kultura i społeczeństwo

Bourdieu po polsku

Bourdieu po polsku24-25 maja 2013 r. odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona recepcji myśli Bourdieu w Polsce. Pierre Bourdieu należy bez wątpienia do najważniejszych socjologów XX wieku. Jego prace nie tylko naznaczyły rozwój socjologii i antropologii, lecz wpłynęły istotnie na wszystkie dyscypliny nauk społecznych znajdując silny rezonans także wśród filozofek i filozofów.

Jednak recepcja Bourdieu w Polsce przyszła dość późno, szczególnie jeśli chodzi o stosowanie wypracowanych przez niego narzędzi do badań społecznych. Powodem mogło być relatywne osłabienie interakcji naukowej między Polską a Francją po roku 1989 r., jak i fakt kojarzenia Pierre'a Bourdieu z zaangażowaniem politycznym o lewicowym charakterze. Ostatnia dekada jednak radykalnie zmieniła sytuację.

Celem konferencji jest sporządzenie wstępnego bilansu recepcji i aplikacji różnych aspektów teorii Bourdieu w Polsce. Zaprosiliśmy do udziału polskich i francuskich badaczy i badaczki, nie po to, by skonfrontować Bourdieu "oryginalnego" z "wtórnym", lecz po to, by wspólnie zastanowić się nad stawkami i znaczeniami współczesnych użyć teorii Bourdieu. Wierzymy, że takie komparatystyczne przedsięwzięcie będzie pożyteczne dla obu stron.

Miejsce 

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Stary BUW, sala 205


Organizatorzy

Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski

Interdyscyplinarny Zespół Współpracy UW – EHESS

Instytut Slawistyki, Polska Akademia Nauk

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich, Uniwersytet Warszawski

POBIERZ PROGRAM >>

Program

24 maja (piątek)

17:30 - Otwarcie konferencji: prof. Anna Giza-Poleszczuk, prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej

Powitanie: Paul Gradvohl (Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW), Michał Kozłowski(Uniwersytet Warszawski), Anna Zawadzka (Polska Akademia Nauk)

Frédéric Lebaron (Université d'Amiens), Perspektywy teoretyczne i metodologiczne pojęcia pola w naukach społecznych 

Małgorzata Jacyno (Uniwersytet Warszawski), Fantazmat klasistowski.


20:00 Kolacja

 

25 maja (sobota)

I. Zmiana społeczna

10:00 – 11:15

1. Borys Cymbrowski (Uniwersytet Opolski), Kapitalizm bez kapitalistów, czyli o formach kapitału w Europie Środkowej i Wschodniej 
2. Jérôme Heurtaux (Université Paris-IX Dauphine), Bourdieu zdominowany? Polityka w ujęciu Bourdieu a demokratyczne zmiany w Europie poskomunistycznej

Moderacja: Tomasz Rakowski (Uniwersytet Warszawski)

 

II. Tożsamość, polityka, granica

11:15 – 13:00

1. Kamil Kijek (Uniwersytet Wrocławski), Przemoc symboliczna, habitus a świadomość polityczna młodzieży żydowskiej w Polsce okresu międzywojennego 
2. Sylvain Laurens (EHESS, Paryż), Amin Perez (EHESS, Paryż), Bourdieu i Sayad w czasie wojny algierskiej: socjologia jako kontynuacja polityki innymi środkami 
3. Izabela Wagner (Uniwersytet Warszawski), Sayad-Bourdieu, podwójna nieobecność?

Moderacja: Michał Kozłowski (Uniwersytet Warszawski)

 

13:00 – 14:00 Lunch

 

III. Reguły sztuki

14:00 – 15:15

1. Jan Sowa (Uniwersytet Jagielloński), Grzegorz Jankowicz (Wydawnictwo Ha!art), Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre'a Bourdieu. Zarys badania 
2. Elżbieta Nieroba (Uniwersytet Opolski), Ukryte struktury wiedzy eksperckiej i habitusu w środowisku muzealników

Moderacja: Agnieszka Mrozik (Polska Akademia Nauk)


IV. Aktualność klasy

15:15 – 16:45

1. Anna Czerner (Uniwersytet Opolski), Cała Polska biega? Próba weryfikacji dystynktywnej mocy współczesnych praktyk sportowych 
2. Maciej Gdula (Uniwersytet Warszawski), Rywalizujące uniwersalności jako rewizja teorii klas społecznych Pierre'a Bourdieu

Moderacja: Marcin Darmas (Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW)


16:45 – 17:15 Przerwa na kawę/herbatę


V. Socjologia refleksyjna

17:15 – 19:15

1. Lucyna Kopciewicz (Uniwersytet Gdański), Performatywna magia - Pierre Bourdieu w (moich) badaniach edukacyjnych

2. Łukasz Błaszczykiewicz (Uniwersytet Wrocławski), Recepcja teorii społecznej Bourdieu w polu polskich nauk politycznych

3. Peter Csigo (Węgierska Akademia Nauk), Socjologia refleksyjna w epoce refleksyjnego kaptalizmu 

 

Moderacja: Teres Święćkowska (Uniwersytet Warszawski)

 

FaLang translation system by Faboba

Partnerzy i sponsorzy 2016

 

 

Prelegenci