Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW, CEFRES - Centre français de recherche en sciences sociales – Prague, Samorząd Doktorantów UW zapraszają na konferencję

 

Delegitymizacja jako fenomen społeczny

 

Piątek i sobota,  24 i 25 maja 2019

 

Sala 205, Stary BUW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

 

Konferencja w języku angielskim i francuskim.

 

Szczegółowe informacje: w programie poniżej

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW oraz Instytut Nauk Politycznych WNPiSM UW we współpracy z SciencesPo Grenoble i Regionem Auvergne-Rhône-Alpes zapraszają na wykład z cyklu

 

BORDERS AND MIGRATIONS

 

Czwartek 30 maja 2019 r.

10.00-11.30

 

Daniel MEIER (SciencesPo Grenoble)

Borders and Migrations : the case of the Middle East since 2011

 

Summary: The paper intends to delve into the side effects the uprising in Syria and then the war created at the scale of the Mashreq region either from the point of view of the States and for the refugees themselves. More precisely, it tries to assess how the border management and border regimes changed throughout the period 2011-2019 in Lebanon, Turkey, Jordan and Iraq as main state receivers of the refugees fleeing the war in Syria, as well as the internal debates about the return of refugees, more particularly in Lebanon since 2017. In order to decipher these changes I will try read them through the lens of the concepts of bordering/ordering/othering that allow a larger understanding of sociopolitical processes related to borders and migration issues.

Głos w dyskusji zabierze dr Marzena Godzińska (Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydział Orientalistyczny UW)

 

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Gmach Audytoryjny, sala 308

 

Spotkanie w języku angielskim.

 

Komitet organizacyjny: Łukasz Zamęcki, Nicolas Maslowski, Bartosz Pieliński, Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka, Kinga Torbicka

 

Borders and Migrations to cykl czterech wykładów, odbywających się raz w miesiącu w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.

 

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Francuski i Uniwersytet Śląski zapraszają na debaty publiczne w ramach Polsko-Francuskiego Roku Nauki 2019:

 

Uniwersytet w Antropocenie

 

Wtorek 21 maja 2019, godz. 18.00-20.00

Sala 2.014 (2 piętro)

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego

WARSZAWA, ul. Dobra 55

 

Czwartek 23 maja 2019, godz. 17.00-19.00

Sala konferencyjna

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Uniwersytet Śląski

KATOWICE, ul. Bankowa 11A

 

Debaty w języku polskim.

 

Opis projektu:

Inspiracją do zorganizowania tego wydarzenia jest działalność grupy badawczej Geneva2020, powstałej z inicjatywy francuskiego filozofa Bernarda Stieglera, a także jego książka: Ukonstytuować Europę 1. W świecie, który nie ma wstydu, która w najbliższych dniach ukaże się w polskim tłumaczeniu.

Stan wyeksploatowanej przez człowieka ziemi jest katastrofalny. Ostatnio opublikowane raporty (a w szczególności: „Drugie ostrzeżenie dla ludzkości”, podpisane w 2017 roku przez ponad 15 000 naukowców i naukowczyń ze 184 krajów (http://scientistswarning.forestry.oregonstate.edu/), opublikowany rok później raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (https://www.ipcc.ch/sr15/) oraz zaanonsowany kilka dni temu raport Międzyrządowej Platformy ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemu (https://www.ipbes.net/).

Projekt „Uniwersytet w Antropocenie” ma na celu otwarcie w obrębie polskiego uniwersytetu transdyscyplinarnej debaty na temat przyszłości w obecnej fazie Antropocenu. Ostatnio opublikowane dokumenty  nie pozostawiają żadnych wątpliwości: planetarne wyzwania natury politycznej, ekonomicznej, technologicznej, społecznej i środowiskowej wymagają pilnych odpowiedzi i podjęcia radykalnych środków. Sytuacja jest apokaliptyczna. Stwierdzenie to nie jest jednak owocem apokaliptycznej wizji, lecz stanowiskiem wynikającym z konsensusu światowej wspólnoty naukowej. Chcemy wspólnie zastanowić się nad funkcjami instytucji uniwersytetu, a także nad rolą pracujących na nim badaczek i badaczy w obliczu takiego stanu faktycznego i cywilizacyjnej zmiany, jaka się obecnie dokonuje – w przekonaniu, że wciąż mamy w rękach instrumenty technologiczne, aby uniknąć najgorszego.

 

Program:

Wtorek, 21.05.2019 WARSZAWA

18.00-20.00, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 55, sala 2.014 (2 piętro)

Otwarcie: dr hab. Christophe Paoli (attaché ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej Ambasady Francji), Anna Majda (MNiSW), dr Nicolas Maslowski (dyrektor Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW)

Projekt Geneva2020: prof. Bernard Stiegler (Instytut Badań i Innowacji, Centre Pompidou). Wideo.

Dźwięk: francuski, napisy: angielskie (przekład Giacomo Gilmozzi, konsultacja przekładu: Dan Ross)

 

Debata: Odpowiedzialność i miejsce uniwersytetu w epoce zaburzających innowacji

 

Uczestnicy: dr Mateusz Falkowski (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Paweł Frelik (Uniwersytet Warszawski), dr Monika Murawska (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), dr hab. Karolina Safarzyńska (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Jan Sowa (Uniwersytet Warszawski)

Prowadzenie: dr Michał Krzykawski (Uniwersytet Śląski)

Dyskusja z udziałem publiczności

 

Czwartek, 23.05.2019 KATOWICE

17.00-19.00, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 11A, sala konferencyjna

 

Otwarcie: prof. dr hab. Ryszard Koziołek (prorektor), prof. zw. dr hab. Krzysztof Jarosz (dziekan Wydziału Filologicznego)

Projekt Geneva2020: prof. Bernard Stiegler (Instytut Badań i Innowacji, Centre Pompidou). Wideo.

Dźwięk: francuski, napisy: angielskie (przekład Giacomo Gilmozzi, konsultacja przekładu: Dan Ross)

 

Debata: Nauczyć się żyć w Antropocenie

 

Uczestnicy: Edwin Bendyk (dziennikarz, publicysta, pisarz), Alicja Knast (dyrektor Muzeum Śląskiego), dr Tomasz Markiewka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr hab. Edyta Sierka (Uniwersytet Śląski)

Prowadzenie: dr Michał Krzykawski (Uniwersytet Śląski), dr Karolina Lebek (Uniwersytet Śląski)

Dyskusja z udziałem publiczności

 

Link do filmu zapowiadającego: TUTAJ

 

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na seminarium badawcze, które odbędzie się w czwartek 23 maja 2019 o godzinie 17.30 w czytelni Ośrodka (sala 3.012), ul. Dobra 55.

Richard Butterwick-Pawlikowski (Collège de l’Europe)

wygłosi referat:

„Przemiany i rewolucje w Polsce pod rządami Stanisława Augusta”

Dominującą pamięcią o Rzeczpospolitej Obojga Narodów jest wizja państwa podzielonego przez jej potężniejszych sąsiadów. Moralne oburzenie na drapieżne i obłudne zachowanie monarchów Rosji, Prus i Austrii nie zmienia zasadniczo przekonania, że rozbiory Rzeczypospolitej były logicznym wynikiem zamiłowania szlachty polskiej do anarchii i ucisku. Jednakże można dokonać bardziej pozytywnej oceny.

Republika pod rządami ostatniego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795) nie była państwem upadłym. W wyjątkowo niekorzystnych warunkach ten „statek Rzeczpospolita”, który został najpierw zaklinowany a następnie zwyciężony, zdążył porwać wiatr w żagle. Po tym jak udało się uniknąć marazmu rosyjskiej hegemonii w 1788 roku Rzeczpospolita płynęła po strategicznych wodach, zagrażając geopolitycznym interesom swoich sąsiadów. Rzuciła wyzwanie także ideologicznie sąsiadującym monarchom. Wbrew legendzie o „pańskiej Polsce”  chciwie rozpowszechnianej przez bolszewików, szlachecki naród polski, pomimo wszelkich uprzedzeń, stanowił wspólnotę polityczną, która z opóźnieniem podążała drogą obejmując całą populację terytoriów Rzeczpospolitej. Ta transformacja opierała się na trwającym odrodzeniu gospodarczym i demograficznym, które rozpoczęło się w latach trzydziestych XVIII w. Podczas Sejmu Czteroletniego (1788-1792), osiągając modus vivendi z duchowieństwem katolickim, szlachta katolicka ponownie nauczyła się układać z różnorodnością religijną. Najwyższą wartością ich wspólnoty politycznej była wolność. Wystarczająca liczba szlachty zrozumiała, że ich indywidualne i zbiorowe wolności zależą od stabilnego zarządzania i niezależności zewnętrznej. Wykraczając poza dotychczasową endemiczną walkę inter maiestatem ac libertatem, zaczęli ufać swemu niestrudzonemu królowi reformatorowi, by cieszyć się „uporządkowaną wolnością”. Odnowili zestaw w dużej mierze republikańskich wartości obywatelskich z elementami ograniczonej i parlamentarnej monarchii. Walki w sferze publicznej pomiędzy reformatorami a tradycjonalistami wywołały rozkwit kulturowy ale także naiwny optymizm co do przyszłych perspektyw Polski w tym, co pozostało bezwzględnym systemem międzynarodowym.

Wszystko to udało się osiągnąć dzięki odnalezieniu odpowiedniego miejsca pomiędzy Skyllą monarchii absolutnej a Charybdą rewolucyjnego terroru. Korzystny kontrast przedstawiony przez Edmunda Burke'a pomiędzy rewolucją polską a rewolucją francuską był zasadniczo uzasadniony, niezależnie od intencji brytyjskiego męża stanu. W 1792 r. Rzeczpospolita Obojga Narodów była dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, dobrze przygotowanym do żeglugi po wodach dziewiętnastowiecznego świata. Niestety statek ten został zmieciony ogniem krzyżowym i zatonął.

 

Seminarium ma charakter otwarty.

Spotkanie w języku francuskim.

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW, Instytut Socjologii UW oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zapraszają na spotkanie z cyklu

CZWARTKI Z SOCJOLOGIĄ HISTORYCZNĄ

 

czwartek 16 maja 2019  godz. 17.00

Uniwersytet Warszawski, ul. Dobra 55, sala 3.017

 

« Becoming a professionnal Internationalist. Transnational (Re)socialisation processes at the Council for Mutual Economic Assistance (COMECON) »

Spotkanie ma na celu wyjaśnić procesy międzynarodowej socjalizacji agentów pracujących na rzecz RWPG w Moskwie, ich interakcje zawodowe i osobiste na miejscu oraz sposób operacjonalizacji w badaniach historycznych kwestii pomiaru percepcji i indywidualnych zobowiązań.

 

Simon GODARD (SciencesPo Grenoble)

 

Otwierający głos w dyskusji wygłosi dr Łukasz Dwilewicz (SGH).

 

Spotkanie w języku angielskim.

 

Komitet organizacyjny seminarium: Anna Sosnowska, Jarosław Kilias, Adam Leszczyński, Nicolas Maslowski, Michał Rauszer

 

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Francuski, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec, Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN, Instytut Europeistyki WNPiSM UW oraz Instytut Filozofii UW we współpracy z École Normale Supérieure Paris zapraszają na konferencję z cyklu „Akademickie spojrzenia: konwersatorium Actualité critique”

 

„Po wyborach europejskich. Jaka przyszłość dla Europy?”

Francusko-Polsko-Niemieckie Spotkanie Naukowe

 

która odbędzie się w dniu 28 maja 2019 o godzinie 16.45 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32

 

z udziałem:

 

dr Agnieszka Łada, Instytut Spraw Publicznych - moderator

dr Aleksandra Maatsch, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH, Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN

dr hab. Pierre-Frédéric Weber, Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

 

Spotkanie w języku polskim.

Po spotkaniu zapraszamy na koktajl.

 

Więcej informacji: www.okf.uw.edu.pl

 

 

Instytut Francuski w Polsce, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW i Stowarzyszenie Plejada we współpracy z Instytutem Francuskim w Austrii, na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji, zapraszają do udziału w pierwszej edycji konkursu „Mój doktorat w 180 sekund” (Ma Thèse en 180 Secondes, MT180), który odbędzie się w środę 15 maja 2019 w Warszawie.

 

Finał Europy Środkowej odbędzie się w Sali Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 od godz. 17.00.

 

Po finale zapraszamy na koktajl.

 

Udział w konkursie pozwala doktorantom z krajów uczestniczących (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry i Austria) zaprezentować swoje badania w języku francuskim, w prostych słowach i przed zróżnicowaną publicznością. Każdy uczestnik ma dokładnie 3 minuty, aby przedstawić swój temat w jasny, zwięzły i przekonujący sposób, korzystając przy tym tylko z jednego slajdu.

 

Więcej informacji: TUTAJ 

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW oraz Instytut Nauk Politycznych WNPiSM UW we współpracy z SciencesPo Grenoble i Regionem Auvergne-Rhône-Alpes zapraszają na wykład z cyklu

 

BORDERS AND MIGRATIONS

 

czwartek 16 maja 2019 r.

13.15—14.45

 

Simon GODARD (SciencesPo Grenoble)

« How to shape Socialist Internationalism ? The experiment of the Council for Mutual Economic Assistance as a border’s game »

 

Głos w dyskusji zabierze dr Łukasz Gołota (Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW)

 

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Gmach Audytoryjny, sala 303

 

Spotkanie w języku angielskim.

 

Komitet organizacyjny: Łukasz Zamęcki, Nicolas Maslowski, Bartosz Pieliński, Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka, Kinga Torbicka

 

Borders and Migrations to cykl czterech konferencji, odbywających się raz w miesiącu w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.

 

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW, Instytut Nauk Politycznych WNPiSM UW we współpracy z SciencesPo Grenoble i Regionem Auvergne-Rhône-Alpes zapraszają na wykłady w ramach cyklu „Borders and Migrations” organizowane na Uniwersytecie Warszawskim w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.

 

Daty spotkań i tematy:

 

1. Poniedziałek 25 marca 2019, 11.30-13.00, prof. Jean MARCOU (SciencesPo Grenoble), Turkey, a new gatekeeper on the European borders?, głos w dyskusji zabierze dr hab. Adam Szymański (Instytut Nauk Politycznych WNPiSM UW), Gmach Audytoryjny, sala 223

2. Środa 24 kwietnia 2019, 11.00-12.00, Claire MARYNOWER (SciencesPo Grenoble), Migrations across the Mediterranean : A Long-Term Perspective (19th-20th centuries), głos w dyskusji zabierze dr hab. Paweł Hut (Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW), Gmach Audytoryjny, sala 303

3. Czwartek 16 maja 2019, 13.15-14.45, Simon GODARD (SciencesPo Grenoble), How to shape Socialist Internationalism? The experiment of the Council for Mutual Economic Assistance as a border’s game, głos w dyskusji zabierze dr Łukasz Gołota (Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW), Gmach Audytoryjny, sala 303

4. Czwartek 30 maja 2019, 10.00-11.30, Daniel MEIER (SciencesPo Grenoble), Borders and Migrations : the case of the Middle East, głos w dyskusji zabierze dr Marzena Godzińska (Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydział Orientalistyczny UW), Gmach Audytoryjny, sala 308

 

 

Spotkania odbywają się w Gmachu Audytoryjnym, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Spotkania odbywają się w języku angielskim.

 

Koordynatorzy projektu:

dr Kinga Torbicka i dr Nicolas Maslowski, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW

dr Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka, Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW

dr Łukasz Zamęcki, Instytut Europeistyki WNPiSM UW

dr Bartosz Pieliński, Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW

 

Szczegóły w aktualnościach.

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW, Instytut Socjologii UW oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zapraszają na spotkanie z cyklu

CZWARTKI Z SOCJOLOGIĄ HISTORYCZNĄ

 

czwartek 9 maja 2019, godz. 17.00

Uniwersytet Warszawski, ul. Dobra 55, sala 2.014

 

Społeczne funkcje mitu Anny Kijowskiej: od identyfikacji grupowych do tożsamości narodowych

 

Prof. Aleksandr Musin (PIASt PAN, Instytut Historii Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg )

 

 

Otwierający głos w dyskusji wygłosi dr hab. Adrian Jusupović (IH PAN)

Spotkanie w języku polskim.

 

Komitet organizacyjny seminarium: Anna Sosnowska, Jarosław Kilias, Adam Leszczyński, Nicolas Maslowski, Michał Rauszer

 

Opis spotkania:

Bibliografia poświęcona Annie Kijowskiej, jest ogromna – liczy tysiące stron. Jednak informacja o Annie w kronikach średniowiecznych jest ograniczona do dziesięciu wierszy, a "Powieść mionionych lat" zupełnie o niej nie wspomina. Przypuszczenie, że jej właśnie portret razem z rodziną księcia Jarosława Mądrego jest przedstawiony na ścianie soboru Świętej Sofii w Kijowie, to tylko hipoteza naukowa. Wszystko, co nam wiadomo o Annie, znajdujemy w kronikach i tekstach europejskich (Annales Vindocinenses, Gesta pontificum Cameracensium, Chronicon sancti Petri Vivi Senonensis, Glossa Remensis ad Psalterium Odalrici, Vita sancti Lietbertis, Vita Ludovici Grossi Regis, Gervasii Remorum Archiepiscopi epistula ad Alexandrum II Papam, Liber qui modernorum regum Francorum continet actus). Informacje te są związana z jej małżeństwem z królem Francji Henrykiem I Kapetyngem (1051 r.) i z jej drugim małżeństwem z hrabią Raula II de Crépy z Peronne (tpq 1061 r). Znikomą informację dodatkową dostarczają gramoty królewskie z lat 1050-1070.

Z czym wiązać można ten kolosalny rozziew między źródłami historycznymi a refleksją społeczną? Wydaje się, że jest to kwestia kultury pamięci historycznej, bezpośrednio powiązanej z zawodowymi ambicjami grupowymi i psychologią społeczną. W pracach naukowych i w świadomości społecznej to małżeństwo określa się zazwyczaj słowami „egzotyczne”, „zagadkowe”, „niewiarogodne”, lub „niewytłumaczalne”. Jednak krytyczna analiza historiografii naukowej, publicystyki i literatury pięknej wskazuje, że wiele informacji o Anny Kijowskiej jest problematycznych. Przede wszystkim dotyczy to geopolitycznych przyczyn jej ślubu, chrztu w obrządku łacińskim i zmiany imienia na Agnes, związku z nią Ewangeliarza z Reims, ekskomuniki Anny i Raula po ślubie, założenia opactwa w Senlis, nie mówiąc już o datach życia Anny. Autorzy dowolnie interpretują źródła pisane, a ich koncepcje są często „wymysłem artystycznym” wypełniającym braki danych historycznych. Wyraźnie zaznacza się tu wpływ literatury pięknej na prace naukowe. Wymysły i hipotezy pozwalały elitom intelektualnym przypominać o swojej roli społecznej, wykorzystując do tego celu niedostatek informacji. Tradycja „romantyczna” XVII w. wskazująca jako przyczyny małżeństwa urodę i cnoty narzeczonej, zmieniała się w dwóch kierunkach. Kierunki badań i stosunek do Anny Kijowskiej zależały bezpośrednio od stosunków Francji i Rosji w latach 1814-1825, 1890, 1930, 1960, 1980, a w ostatnim czasie – od stosunków Francji, Ukrainy i Rosji ("zaoczna" polemika Władimira Putina i Piotra Poroszenki o "przynależności historycznej" Anny Kijowskiej w obecności prezydenta Francji Emmanuela Macrona w 2017 roku, co wywołało burzliwą polemikę w Internecie). Na ogół obraz Anny Kijowskiej nie odgrywa jednak znaczącej roli w formowaniu tożsamości narodowych, pozostając częścią elitarnych spekulacji. Jednocześnie jednak Anna Kijowska stała się we współczesnej literaturze francuskiej symbolem kobiecej niezależności i samodzielności.

Obiektywna analiza zachowanych źródeł pisemnych burzy pojęcia o szczególnym charakterze ślubu Henryka i Anny. Jego przyczyn należy szukać nie w tak zwanej geopolityce XI stulecia, która wówczas nie istniała, a w konkretnych kwestiach regionalnych Europy Północno-Zachodniej, o których decydował król francuski. W tych czasach nadrzędnym dla Kapetynga zadaniem było przeciwstawianie się Normandii i przyszłemu Wilhelmowi Zdobywcy. Ślub z Anną był dla króla symetryczną odpowiedzią na ślub Wilhelma i Matyldy Flandryjskiej oraz próbą przyłączenia do koalicji antynormandzkiej norweskiego konunga Haralda III Srogiego, który w 1046 roku ożenił sie z Eliżbietą Jarosławówną, siostrą Anny. Ślub Anny z hrabią Raulem był też związany z potrzebą stabilizacji i konsolidacji elit królestwa po śmierci króla Henryka. Oczywiście, gdy rozum śpi, budzą się, jeśli nie potwory, to przynajmniej chimery historiografii i literatury.

Autor dochodzi do wniosku, że przedstawienia historii Anny Kijowską we współczesnej naukowej i społecznej świadomości odgrywa rolę "znacznika spolecznego". Znacznik ten pozwala na ujawnić wartości grupowe i narodowe w strefe kultury pamięci historycznej, która może różnić się od polityki historycznej pamięci.

 

Strona 1 z 28
FaLang translation system by Faboba