• Kultura i społeczeństwo

Praski ośrodek badawczy CEFRES proponuje roczne stypendia w Pradze dla młodych badaczy (doktorantów od drugiego roku studiów doktoranckich) z uczelni we Francji oraz krajów grupy Wyszechradzkiej (Węgier, Polski, Republiki Czeskiej i Słowacji). Prace naukowe powinny wpisywać się w jeden z obszarów badawczych CEFRES-u. Stypendia wynoszą 20 000 CZK miesięcznie na okres 12 miesięcy. Wymagana jest znajomość języka angielskiego, francuski będzie dodatkowycm atutem. Doktoranci dołączą do zespołu praskiego Ośrodka i będą uczetniczyć w jego działalności.  

Termin składania wniosków: 27 marca 2017 (19.00)
Okres mobilności: 1 września 2017 – 31 sierpnia 2018

Szczegółowe informacje >>

Uniwersytet w Bonn opublikował w marcu tego roku zbiór artykułów pod wspólnym tytułem « Un canon littéraire européen », na który składają się teskty badaczy niemieckich, angielskich, hiszpańskich, francuskich, włoskich, polskich i szwajcarskich. Ta premierowa publikacja europejskiego programu naukowego « Kultury europejskie, wspólnota europejska ? » pod redakcją prof. Michaela Bernsena przypomina wystąpienia wygłoszone podczas konferencji zorganizowanej w Bonn w 2014 r.

Przedmiotem rozważań autorów jest « wspólny europejski kanon literacki oraz kanony poszczególnych języków europejskich, analizowany w różnych ujęciach historycznych, a także pod kątem wartości założycielskich » (ze wstępu Didiera Alexandre’a i Michaela Bernsena). Uniwersytet Warszawski należy do tego europejskiego programu, skupiającego obecnie jedenaście ośrodków uniwersyteckich, już od kliku lat. Przynależność ta znajduje dziś swój wyraz w publikacji tekstów naszych badaczy: prof. Henryka Chudaka,  prof. Remigiusza Foryckiego (Instytut Romanistyki UW), oraz Anety Bassa (Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW).

Wstęp prof. Didier Alexandre'a oraz prof. Michaela Bernsena >>

Publikacja on line >>

Spis treści
 • Didier Alexandre (Paris) / Michael Bernsen (Bonn) Introduction. Un canon littéraire européen ? − 7
 • Peter Frei (Irvine, CA.) « Rabelais, il a raté son coup ». L’histoire d’une canonisation paradoxale − 13
 • Michael Bernsen (Bonn) Le portrait Louis XIV en costume de sacre d’Hyacinthe Rigaud. Pourquoi appartient-t-il au canon européen ? − 21
 • Fabienne Bercegol (Toulouse) Les enjeux du canon littéraire européen chez Chateaubriand − 35
 • Didier Alexandre (Paris) Le Goethe canonique dans un corpus critique littéraire française (1830-1930) − 45
 • Michael White (St Andrews) Le réalisme allemand et la canonisation européenne − 69
 • Patrizio Collini (Florence) Kurt Wolff, un éditeur établit le canon de l’expressionisme littéraire − 77
 • Alessandro Gallicchio (Firenze) Entre cosmopolitisme et chauvinisme. La difficile reconstruction d’un « canon artistique » à Paris dans l’Entre-deux-guerres − 81
 • Jean-Yves Laurichesse (Toulouse) La bibliothèque européenne de Jean Giono – 91
 • Claudia Jacobi (Bonn) « Comment fait-on pour vivre quand on n’a pas lu Proust ? » La canonisation de Marcel Proust par l’autofiction française et italienne – 99
 • Véronique Gély (Paris) La littérature comparée en France et le canon littéraire européen. Une relation paradoxale – 111
 • Remigius Forycki (Varsovie) Entre l’Est et l’Ouest ou quels partages littéraires en Europe ? – 121
 • Henryk Chudak (Varsovie) Perspectives polonaises sur le canon européen – 129
 • Franz Lebsanft (Bonn) Le français, langue malheureuse ? Autour d’un aspect de l’Identité malheureuse d’Alain Finkielkraut (2013–2014) – 135
 • Raúl Sánchez Prieto (Salamanque) Les conflits linguistiques en Europe de l’Ouest et en Europe de l’Est. Peut-on établir un canon ? – 145
 • Aneta Bassa (Varsovie) Le canon littéraire européen à l’ère du numérique. Zoom sur les réseaux sociaux français, italiens et polonais – 155
 • Mario Domenichelli (Florence) De la littérature et de l’identité européenne à l’âge global. Les guerres canoniques – 163

W ubiegłą sobotę – 11 marca 2017 nasz Ośrodek gościł czterech naukowców (Hélène Blais, Jean-Louis Halperin, Marie-Benedicte Vincent et Ruth Vogel-Klein) oraz czternastu studentów z Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm, realizujących wizytę studyjną poświęconą tematyce Holokaustu. Spotkanie z dr Nicolas Maslowskim zorganizowane w formie zamkniętego seminarium stworzyło okazję do dyskusji nt. pamięci zbiorowej, znaczenia Ośrodków takiego typu jak OKFiSF oraz możliwości przyjmowania badaczy i innych form współpracy.

 

Od początku swojej historii, Ośrodek, założony w 1958 r. przez Michela Foucault skupia swoje zainteresowania wokół nauk społecznych i humanistycznych. Liczne seminaria, programy badawcze i wykłady, współorganizowane z udziałem francuskich i polskich partnerów – Collège de France, Instytut Francuski, Europejski Instytut Emmanuela Levinasa, Instytut Historii, Instutut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Historyczny UW, Instytut Kultury Polskiej UW, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie – przybliżają naukowcom różnych specjalności nowe podejścia i metody badawcze.

Zgodnie z nową strategią na lata 2017-2018, Ośrodek skupia się na rozwoju kierunku badawczego i zespołu, który zapewni młodym badaczom sprzyjające warunki do realizacji projektów naukowych. Nowy dyrektor Ośrodka, dr Nicolas Maslowski, socjolog i politolog, zaproponował na ten rok trzy obszary tematyczne : Migracje – Bezpieczeństwo – Pamięć zbiorowa. Wiele działań i wydarzeń naukowych obejmujących te zagadnienia już zostało zaplanowanych na najbliższe miesiące. Od stycznia, do stałego pięcioosobowego zespołu Ośrodka – Nicolas Maslowski, Dorota Felman, Ewa Liszewska, Marcin Darmas i Aneta Bassa – dołączyła trójka młodych naukowców : Agnieszka Kulesa, doktorantka, Malwina Kołodziejczak, doktorantka oraz Andrzej Szeptycki, politolog, adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW. W lutym br. Nicolas Maslowski i Andrzej Szeptycki zainaugurowali seminarium badawcze OKF, pomyślane jako otwarte spotkania dla studentów i doktorantów, wykładowców i badaczy, oraz wszystkich zainteresowanych, które mają stać się miejscem wspólnych rozważań wokół zaproponowanych tematów. Naszym zamysłem jest zresztą dalsze rozszerzanie tego kręgu, który będzie powstawał dzięki rozmaitym formom współpracy z badaczami stowarzyszonymi. W ciągu dwóch miesięcy, ośmiu nowych badaczy dołączyło do naszego grona. Mamy przyjemność ich przedstawić : Zofia Cielątkowska, filozofka i kuratorka, Alicja Jaworska, filolożka, Ariadna Lewańska, filozofka, Aneta Nisiobędzka, historyczka, Kinga Torbicka, historyczka, Ewa Tartakowsky, socjolożka, Anna Wójcik, prawniczka i socjolożka, Małgorzata Zawadzka, filolożka i historyczka sztuki.

Witamy serdecznie wszystkich nowych członków Zespołu, a wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w naszym seminarium. Najbliższe spotkanie w środę 15 marca o godz. 17.00.

Zapraszamy na spotkania z Jean-Luc Marion, filozofem, fenomenologiem, myślicielem, autorem ponad 20 książek, członkiem Akademii Francuskiej. Ten filozof, znany po obu stronach Atlantyku, zarówno jako autor, wykładowca i katolik, wciąż wymyka się wszelkim próbom zaszufladkowania. Portret filozofa w "Le Monde" przybliża jego myśl i osobowość mistrza. 

Jean-Luc Marion, penseur de fond, Le Monde >>

wtorek, 7 marca, godz. 17.00
Pałac Staszica, sala Mickiewicza (s. 144)


Wykład: Czego oczekuje teologia od fenomenologii? 
Wprowadzenie: Karol Tarnowski. Wykład w języku francuskim z polskim tłumaczeniem

środa, 8 marca, godz. 15:00
Pałac Staszica, s. 268


Seminarium nt. recepcji myśli J.-L. Mariona w Polsce.
Zabiorą głos: Przemysław Bursztyka, Małgorzata Grzegorzewska, Sławomir Mazurek, Piotr Schollenberger i Wojciech Starzyński

GODZ. 17:00, PAŁAC STASZICA, S. 268


Wykład: Poznanie estymatywne jako niemetodyczny i nieobiektywizujący modus myślenia u późnego Kartezjusza
Spotkania w języku francuskim i angielskim z polskim tłumaczeniem 

Grant dla badaczy post-doc w Ośrodku Archeologii Śródziemnomorskiej w Kairze.

Ogłoszenie o konkursie >>

8 lutego rektor UW, prof. Marcin Pałys oraz rektor Uniwersytetu Paris-Sorbonne, prof. Barthélémy Jobert, podpisali Umowę o współpracy. Umowa została podpisana w obecności Jeana Chambaza, rektora Uniwersytetu Pierre et Marie Curie, Pawła Rodaka, dyrektora Ośrodka Kultury Polskiej na Sorbonie, Nicolasa Maslowskiego, dyrektora Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW. Uczelnie będą wspólnie prowadzić projekty badawcze, organizować sympozja i konferencje naukowe, prowadzić wymianę akademicką, która obejmie nie tylko studentów i pracowników naukowych, ale również pracowników administracji. Uniwersytety chcą też rozwinąć działalność Ośrodka Kultury Polskiej na Uniwersytecie Paryż-Sorbona i Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich na Uniwersytecie Warszawskim. Umowa została zawarta na 4 lata.

Więcej, Gazeta Prawna >>

Więcej, strona Uniwersytetu Warszawskiego >>

Więcej, strona Uniwersytetu Paris-Sorbonne >>

 

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich zaprasza w semestrze letnim 2016/2017 r. na cykl seminariów badawczych OKF.

22 lutego 2017

„Tożsamość międzynarodowa – wprowadzenie do zagadnienia”: dr hab. Andrzej Szeptycki, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW

Pobierz tekst do dyskusji "Tożsamość międzynarodowa" >>

15 marca 2017 

„Nowe tendencje migracyjne w Polsce i na świecie”: spotkanie wokół tekstów Catherine Wihtol de Wenden, New Migrations, „International Journal on Human Rights”. jul2016, Vol. 13 Issue 23, s. 17-28

Pobierz tekst "New Migrations" >>

oraz Marka Okólskiego, "Migracje a globalizacja" w: Elżbieta Czarny (red.), Globalizacja od A do Z, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004, s. 199 – 231.

Pobierz tekst "Globalizacja od A do Z" >>

29 marca 2017 

„Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych w systemie kierowania i dowodzenia w Polsce”. Fakty i mity w kontekście przepisów prawnych i doniesień medialnych.
Malwina Kołodziejczak, Akademia Sztuki Wojennej, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW

1. Konopka L., Fryc M., Reforma systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, Bellona nr 3/2014.
Pobierz tekst >>

2. Kołodziejczak M., Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych w polskim systemie prawnym  [w:] Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych w systemie obronnym państwa polskiego, red. T. Kośmider, Wyd. AON, Warszawa 2014.
Pobierz tekst  >>

12 kwietnia 2017

„Polityka a strategia”: spotkanie wokół tekstówThierry’ego de Montbriala, Działanie i system świata, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2011 (rozdział 14) i Romana Kuźniara, Polityka i siła. Studia strategiczne - zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006 (rozdział 10)

26 kwietnia 2017

„«Uległość» Michela Houellebecqa”: dr Marcin Darmas, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW

10 maja 2017

„Pamięć i historia”: spotkanie wokół tekstów Barbara Szackiej, Czas przeszły: pamięć – mit, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006 (część I) i Maurice’a Halbwachsa, Społeczne ramy pamięci, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969 (zakończenie)

24 maja 2017

„Zewnętrzny wymiar polityki migracyjnej i azylowej Unii Europejskiej” – Agnieszka Kulesa, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich

Seminaria mają charakter otwarty. Język spotkań : polski.
Będą odbywać w bibliotece Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW, ul. Dobra 55, Sala 3.012, w godz. 17.00 – 18.30.
Koordynatorem seminarium jest dr hab. Andrzej Szeptycki ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ).
 

Pierre Lévy, Ambasador Francji w Polsce,
Michał Merczyński, Dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego
i Stanislas Pierret, Dyrektor Instytutu Francuskiego w Polsce

mają zaszczyt zaprosić na pierwszą polską edycję

„Nocy Idei” pt. „Siła Tworzenia”

Czwartek 26 stycznia 2017 godz. 18.00
Narodowy Instytut Audiowizualny
Warszawa, ul. Wałbrzyska 3/5

W programie pokaz filmu Andrzeja Wajdy „Powidoki” i dyskusja z udziałem Pascala Brucknera, Andrzeja Seweryna i Rafaela Lewandowskiego.

Po debacie zapraszamy na przyjęcie.

Zaproszenie imienne ważne dla dwóch osób.

Prosimy o potwierdzenie obecności do 20 stycznia 2017
na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

Zaproszenie >>

Program >>

 

Uniwersytet Górnej Alzacji (Université de Haute-Alsace), Institut de recherche en Langues et Littératures Européennes (ILLE – EA 4363) przygotowują międzynarodową konferencję naukową "Comparer en Europe" poświęconą stanowi studiów komparatystycznych w Europie, która odbędzie się 22 i 23 czerwca 2017 r. w Miluzie.

Wszystkich zainteresowanych, zachęcamy do nadsyłania propozycji wystąpień na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Termin zgłoszeń: 30 grudnia 2016 r.

Szczegóły konferencji i obszarów tematycznych 

Strona 1 z 17
FaLang translation system by Faboba

Partnerzy i sponsorzy 2016

 

 

Prelegenci