Zapraszamy do lektury artykułu, którego współautorką jest nasza badaczka stowarzyszona Ariadna Lewańska, w nowym numerze ESPRIT. Tekst zatutyłowany « Le clos et l’ouvert. Abécédaire critique coordonné par Camille Riquier et Frédéric Worms » do przeczytania tutaj.

 

 

LIPIEC 10.00-14.00

SIERPIEŃ zamknięte

WRZESIEŃ 10.00-14.00

 

Nasza badaczka stowarzyszona dr Laurence Prempain wygłosi referat pt. „Transgression ? Des rangs de l’armée régulière en Pologne à la Résistance polonaise en France. (France 1940-1944)” w ramach konferencji międzynarodowej „Militaires en résistances pendant la seconde guerre mondiale en Europe” organizowanej w Château de Vincennes przez Service Historique de la Défence 13-14 czerwca 2018.

 

 

Francusko-Polska Izba Gospodarcza zaprasza na Spotkania Warszawskie  największe polsko-francuskie Forum Ekonomiczne.

http://spotkaniawarszawskie.pl/ 

Po maszynie parowej, elektryczności i komputerach nadszedł czas sztucznej inteligencji… To ona stanowi jądro nowej rewolucji przemysłowej, która już teraz wywołuje wstrząsy w gospodarce, w życiu społecznym, w życiu codziennym, a nawet na mapie świata. Czy sztuczna inteligencja ze swoimi niebywałymi możliwościami w zakresie obliczeń i uczenia się narzuci nowy wzorzec ekonomiczny i społeczny? Czy Europa będzie potrafiła wykorzystać tę rewolucję i stać się jej aktywnym podmiotem?

Udział w Spotkaniach Warszawskich 2018 zapowiedzieli:
• Stéphane RICHARD, Prezes, Dyrektor Generalny Orange, Francja
• Cédric VILLANI, Poseł, laureat Medalu Fieldsa, Francja
• Yves BONNEFONT, Dyrektor Generalny DS Automobiles, Francja
• Jadwiga EMILEWICZ, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Polska
• prof. dr hab. Janusz FILIPIAK, założyciel i Prezes Comarch, Polska

Tematy debat i wystąpień:
• Niezwykły postęp na wyciągnięcie ręki
• Inteligencja i zarządzanie: potrzeba rządowej strategi
• Zawody jutra – wyzwanie na dziś dla systemu edukacji
• Rewolucja robotów: Europa w awangardzie?
• Uchwycić lepszą przyszłość
• Sztuczna Inteligencja – odpowiedzialność na niespotykaną skalę
• Nadejście robotów – jak przygotować społeczeństwo i pracowników? Wyzwanie dla decydentów.
• Roboty i Sztuczna Inteligencja: nowe źródło rozwoju Europy 
• Postęp technologiczny – jak go kontrolować?
• Niezależność technologiczna: siła w jedności europejskiej

Spotkania Warszawskie to doroczne forum francusko-polskie, które CCIFP organizuje od 2013 roku. Inspiracją do jego stworzenia były debaty odbywające się w opactwie Royaumont we Francji od 2003 roku. Celem Spotkań Warszawskich jest umożliwienie otwartego dialogu na najwyższym szczeblu, pomiędzy przedstawicielami środowisk politycznych, gospodarczych, artystycznych, uniwersyteckich, w taki sposób, aby każdy mógł bez skrępowania wyrazić swoje zdanie i wymienić się opiniami z pozostałymi uczestnikami. Spotkania te stały się prawdziwym pomostem pomiędzy Francją a Polską.
W trakcie najbliższej edycji rozmawiać będziemy na temat sztucznej inteligencji i jej znaczenia dla rozwoju gospodarki polskiej, europejskiej i światowej. Czy nadchodząca era robotów stanowić będzie nową rewolucję? Czy jest to szansa, czy zagrożenie dla stosunków społeczno-ekonomicznych? Czy jesteśmy gotowi sprostać wyzwaniu?

‪Na zakończenie Spotkań Warszawskich zaprosimy wszystkich uczestników i gości na uroczysty koktajl.

Szczegółowy program zostanie przedstawiony wkrótce. Gości zapraszamy na godzinę 9:00. Koktajl zamykający wydarzenie przewidziany jest o godzinie 14:00.

 

ZAPRASZAMY

Konferencja międzynarodowa

Koniec wojny? Rok 1918 w Europie Środkowej. Doświadczenie – zapis – literatura

8 – 9 czerwca 2018

Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski (Kampus Główny), sala nr 5

Tłumaczenie symultaniczne.

Szczegółowy program.

 

 

 

6 czerwca 2018, godz. 17.30

Wykład towarzyszący konferencji (w języku angielskim)

Robert Blobaum (West Virginia University)

Aftershocks: The End of the Great War in Poland

 

Zapraszamy na 4. edycję Polsko-Francuskiego Forum Nauki i Innowacji!

 

Kiedy? Wtorek 12 czerwca 2018 r., godz. 9:30 – 16:30

 

Gdzie? Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66, Warszawa

 

Język: wystąpienia w języku polskim i francuskim, tłumaczenie symultaniczne.

 

Cele:

promocja polsko-francuskiej współpracy w zakresie badań i innowacji;

obchody 60 lat istnienia Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW;

zaakcentowanie możliwości oferowanych przez europejskie programy badawcze.

 

Uczestnicy: naukowcy, francuscy i polscy operatorzy naukowi, działy R&D przedsiębiorstw, uczelniane biura współpracy z zagranicą, studenci.

 

 

Obowiązkowa rejestracja do 6 czerwca 2018

FORMULARZ ONLINE

 

 

 

 

PROGRAM

 

9:30-10:00         Rejestracja i powitanie uczestników

Moderator: Joanna LORA (Ambasada Francji w Polsce)

 

10:00-11:00       Oficjalne otwarcie Forum

Moderatorzy: Anna MAJDA (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i Christophe PAOLI (Ambasada Francji w Polsce)

 

Słowo wstępne 

dr hab. Maciej DUSZCZYK - Prorektor ds. naukowych, Uniwersytet Warszawski

Min. Piotr DARDZIŃSKI - Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pierre LEVY - Ambasador Francji w Polsce

Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego i badań naukowych

Perspektywa francuska w kontekście inicjatywy stworzenia uniwersytetu europejskiego – Denis DESPREAUX, dyrektor sekcji Europa i zagranica ds. nauki, innowacji i szkolnictwa wyższego

Perspektywa polska w kontekście reformy Konstytucja dla Nauki - Bartłomiej BANASZAK, naczelnik wydziału analiz i strategii, MNiSW

Dyskusja

 

11:00-12:00         "Bilans i perspektywy współpracy polsko-francuskiej w obszarze nauki w latach 2013-2018" i program bilateralny PHC Polonium

Moderatorzy: Agnieszka STEFANIAK-HRYCKO (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) i Dariusz ŁUKASZEWSKI (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej)

 

Wstęp: przykłady polsko-francuskich « success story » : prof. Paweł ZAJDEL (Uniwersytet Jagielloński) i Wojciech KNAP (Dyrektor naukowy CNRS)

Krótka prezentacja biografii naukowców

Świadectwo: czynniki sukcesu / napotkane trudności

 

Sesja plenarna z udziałem panelistów :

prof. Jerzy DUSZYŃSKI - Prezes Polskiej Akademii Nauk

prof. Jan KRYSIŃSKI - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

Marcin MOŃKO - Europejska Rada ds. Badań Naukowych

Przedstawiciel Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

Przedstawiciel Conférence des Présidents d'Universités (CPU)

 

12:00-13:00       Przerwa kawowa, sesja plakatowa PHC Polonium

 

13:00-14:45       Debata "Człowiek i maszyna": kompetencje jutra i etyka naukowa jako wyzwania w przyszłości

Moderator: Nicolas MASLOWSKI (Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW)

 

2 panele dyskusyjne:

 

« Wyzwania etyczne praktyk naukowych wobec środowiska »

Pierre-Henri DUEE - Przewodniczący sekcji technicznej francuskiej Krajowej Komisji Konsultacyjnej ds. Etyki i sprawozdawca opinii nr 125 Komisji « Bioróżnorodność i zdrowie: nowe relacje ludzkości z istotami żywymi? »

dr Dominika DZWONKOWSKA - Instytut Ekologii i Bioetyki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, interesuje się ekofilozofią i etyką środowiska

« Normy etyczne a transhumanizm »

prof. Sylvie ALLOUCHE - Université Catholique de Lyon

dr hab. inż. Grzegorz J. NALEPA - Uniwersytet Jagielloński (Instytut Filozofii), AGH, interesuje się sztuczną inteligencją, w tym inżynierią wiedzy i metodami symbolicznej reprezentacji wiedzy

 

14:45-15:00       Podsumowanie Forum

 

15:00-16:30       Lunch

 

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW, Ambasada Francji w Polsce i Institut Français zapraszają na wykład w języku angielskim

 

z cyklu Europa i Pamięć

 

Jean MARCOU (SciencesPo Grenoble)

 

The many aspects of Turkish nationalism

 

23 maja 2018, godz. 16.45

Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 3, sala nr 1

 

 

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW, Ambasada Francji w Polsce i Institut Français zapraszają na wykład w języku angielskim

 

z cyklu Europa i Pamięć

 

Anne BAZIN-BEGLEY (SciencesPo Lille)

 

Peace and Reconciliation: Is there a European model?

 

16 maja 2018, godz. 16.45

Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 3, sala nr 1

 

 

12 kwietnia 2018, w ramach Marszu dla Nauki, odbyło się niezwykłe spotkanie z dr. Tomaszem Witkowskim pt. „Przesąd, empiria, nauka. O potrzebie upowszechniania naukowego obrazu świata”, zorganizowane przez Portal Mała Psychologia i Klub Sceptyków Polskich. Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW, reprezentowany przez dr Catherine Suski Grabowski, był partnerem tego wydarzenia.

Podczas wykładu Tomasz Witkowski pokazał, w jaki sposób „nieszkodliwe” przesądy i pseudonaukowe twierdzenia wpływają na naszą rzeczywistość i porządek społeczny prowadząc w skrajnych przypadkach do ogromnych kosztów, nieszczęść a nawet śmierci wielu ludzi.

 

 

 

Nasza badaczka Amanda Dziubińska, zajmująca się kwestiami państwa prawa, została wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę magisterską czasopisma „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” za pracę „Rola QPC [Question Prioritaire de Constitutionnalité] w procesie usądowienia francuskiej Rady Konstytucyjnej” (obronioną w 2017 roku na UW).

Strona 1 z 22
FaLang translation system by Faboba

 

          

 

Prelegenci