W dniach 17-19 stycznia 2018 biblioteka będzie czynna w godzinach 9.00-14.00.

W dniach 22-26 stycznia 2018 biblioteka będzie czynna w godzinach 9.00-15.00.

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na seminarium, które odbędzie się w czwartek 11 stycznia 2018 o godzinie 17.30 w czytelni Ośrodka (sala 3.012), ul. Dobra 55.

 

Seminarium poświęcone będzie prezentacji nowości wydawniczych z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. Troje gości zaprezentuje następujące publikacje:

 

dr Kinga Torbicka – Bazin, Anne et Tenenbaum, Charles (dir). L’Union Européenne et la paix. Paris : SciencesPo Les Presses, 2017.

dr Franck Duhautoy – Citton, Yves. Médiarchie. Paris : Seuil, 2017.

Gauthier Graslin – Flipo, Aurore. Génération Low-Cost. Itinéraires de jeunes migrants intra-européens. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2017.

 

Seminarium ma charakter otwarty.

Spotkanie w języku francuskim.

Nasza badaczka dr Kinga Torbicka wzięła ostatnio udział z dużym sukcesem w dwóch konferencjach naukowych poświęconych problematyce europejskiej.

27 listopada 2017 odbyła się międzynarodowa konferencja „Ukraina i jej aspiracje do członkostwa w Unii Europejskiej”, zorganizowana przez Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW we współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód i Polskim Towarzystwem Studiów Europejskich. Celem konferencji, angażującej badaczy polskich i ukraińskich, była międzynarodowa dyskusja na temat drogi Ukrainy ku Unii Europejskiej, jej znaczenia dla Europy i dla bezpieczeństwa europejskiego. Kinga Torbicka wygłosiła referat „Wojna na Ukrainie – rosyjskie cele geopolityczne”. Publikacja pokonferencyjna jest w przygotowaniu.

W dniach 7-8 grudnia odbyła się konferencja naukowa „Jaka przyszłość Europy? Wizja Junckera a racja stanu Polski”, zorganizowana przez Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW we współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów Europejskich i Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Celem konferencji było zrozumienie i zaprezentowanie dynamiki procesów integracyjnych UE i ich wpływu na rację stanu w Polsce. Kinga Torbicka wygłosiła referat „Grande Europe czy Frexit?”, dotyczący oczekiwań społeczeństwa francuskiego wobec przyszłości Unii Europejskiej. Publikacja pokonferencyjna jest w przygotowaniu.

Zapraszamy na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję, organizowaną przez Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, której Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW jest partnerem.

Les écritures des archives II : archives et création artistique

11-13 grudnia 2017, Instytut Kultury Polskiej UW, Kampus Główny UW

Więcej informacji i szczegółowy program tutaj.

 

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich oraz Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na spotkanie z Jérôme Heurtaux wokół jego książki

 

La démocratie par le droit. Pologne 1989-2016”

 

Jérôme Heurtaux jest wykładowcą nauk politycznych na Uniwersytecie Paris-Dauphine, w 2005 roku obronił doktorat poświęcony kodyfikacji rywalizacji politycznej i konstrukcji demokracji w Polsce w latach 1989-2001.

 

Otwarcie: dr Nicolas Maslowski (OKFiSF), dr Marcin Tobiasz (Instytut Nauk Politycznych)

Prowadząca: dr Renata Mieńkowska-Norkiene, Instytut Nauk Politycznych UW

 

Spotkanie odbędzie się we wtorek 5 grudnia o godzinie 11.30 na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, Kampus Główny, Gmach Audytoryjny wejście B, sala 223.

Spotkanie w języku angielskim.

 

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na warsztaty badawcze

Przyszłość kompetencji – kompetencje przyszłości

Ekonomia i społeczeństwo w XXI wieku

które odbędą się 8 grudnia 2017 od godziny 9.00 w czytelni OKFiSF UW (s. 3.012), ul. Dobra 55.

Tłumaczenie symultaniczne polsko-francuskie.

Obowiązkowa rejestracja do dnia 5 grudnia 2017: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

W ujęciu francuskiej socjologii pragmatycznej, kompetencje są wyposażeniem każdej, bez wyjątku, jednostki. Zdefiniowane jako zdolności i kwalifikacje moralne oraz poznawcze uwalniają jednostkę od determinizmu społecznego. Czerpiąc z tej metody, chcielibyśmy w ramach warsztatów Przyszłość kompetencji – kompetencje przyszłości. Ekonomia i społeczeństwo w XXI wieku zaproponować Państwu refleksję na temat przyszłości umiejętności.

Będąc świadomymi wyzwań współczesnego świata chcemy zapoczątkować rzetelną debatę na temat wymagań, jakie stoją zarówno przed pracownikami, jak i pracodawcami i państwem. Dzisiaj już wiemy, że przed systemami edukacji stoją wyzwania, w ramach których należy określić, które z kompetencji zawodowych i osobistych będą według pracodawców najważniejsze, aby działalność ich firm mogła wzrastać, ale także, aby pracownicy widzieli w nich szansę samorozwoju. Uważamy, że zrozumienie przeobrażeń kompetencji, w ujęciu multidyscyplinarnym, jest pierwszym niezbędnym krokiem, w kierunku pogłębionej refleksji nad przemianą systemów nauczania i edukacji.

Francuski socjolog Laurent Thévenot rozpocznie osobiście nasze warsztaty, proponując spojrzeć na jednostkę bez ograniczającego ją determinizmu. Dekonstruując świat społeczny, zajmuje się on wymiarem moralnym podejmowanych przedsięwzięć, zarówno jednostkowych, jak i zbiorowych. Widząc jednostkę społeczną jako racjonalną i zaangażowaną, zakłada jej sprawczość i umiejętność w kształtowaniu swoich działań. Wyposażeni we własne kompetencje, aktorzy społeczni są w stanie rozwijać je w ciągu swojego życia, natomiast wymiar instytucjonalny powinien przybrać formę państwa refleksyjnego, które potrafi podjąć temat odpowiedzialności w obszarze nierówności społecznych.

W ramach warsztatów chcielibyśmy skoncentrować się m.in. na następujących zagadnieniach: specjalizacja wiedzy czy wykształcenie ogólne, przyszłość rynku pracy, współpraca zespołowa vs umiejętności indywidualne, racjonalizacja kariery, kompetencje a edukacja, rola uniwersytetu, nauka po edukacji, czyli long life learning, elastyczność vs bezpieczeństwa.

Traktując ten temat jako interdyscyplinarny, będziemy pracować w gronie ekonomistów, socjologów, filozofów a także managerów, co umożliwi nam wypracowanie uniwersalnych modeli wiedzy możliwych do wykorzystania zarówno na gruncie francuskim, jak i polskim, w tzw. całym zglobalizowanym świecie.

 

 

PROGRAM

 

Panel I. 9.00 – 10.30

Nicolas Maslowski Wprowadzenie

Laurent Thévenot Różnorodne zdolności doceniane we współczesnym świecie i ich redukcja przez procedury oceny

Joanna Moczydłowska Zarządzanie kompetencjami – aktualne trendy i wyzwania

 

Przerwa kawowa

 

Panel II. 11.00 – 12.30

Urszula Jeruszka Kompetencje społeczne na rynku pracy

Karolina Brylska Debata publiczna wokół reform społeczno-gospodarczych – wyzwania i postulaty

Tomasz Gackowski Potencjały wirtualnej rzeczywistości – kompetencje przyszłości

 

Przerwa kawowa

 

Panel III. 13.00 – 14.00

Aneta Krzyworzeka-Jelinowska Dzieci trzeciej kultury (TCK's) i ich kompetencje. W kierunku transnarodowości i globalizacji

Gauthier Graslin Od mistrza do zarządcy: integracja umiejętności w instytucji szkolnej we Francji na początku XXI wieku

 

Obiad

 

Panel IV. 15.30 – 17.00

Christophe Paoli Czy sztuczna inteligencja może rozwiązać każdy problem ?

Jérémie Joubert Kompetencja sprzyjająca zrównoważonemu rozwojowi: jak opowiedzieć o złożonym projekcie

Catherine Suski Medycyna przyszłości : między medycyną a biologią

 

Dyskusja nad przyszłymi projektami w gronie zaproszonych gości, spotkanie zamknięte. 17.00 – 18.00.

 

26 października 2017 r. w Bratysławie odbędzie się konferencja “Weimar Triangle and Visegrád Group: What contribution to the future of the EU?”, której celem jest debata na temat przyszłości Unii Europejskiej pomiędzy środowiskami eksperckimi Francji, Niemiec i krajów Grupy Wyszehradzkiej. Konferencja jest organizowana przez Fundację Genshagen, przy współpracy z Slovak Foreign Policy Association (Bratysława), Institute for Western Affairs (Poznań) i Institute for Foreign Affairs and Trade (Budapeszt), przy wsparciu International Visegrad Fund. W konferencji weźmie udział dr Nicolas Maslowski, dyrektor OKFiSF.

 

Więcej informacji tutaj.

 

PROGRAM

W dniach 20-22 października 2017 r. w Warszawie odbędzie się cykl warsztatów i debat z ekspertami pod tytułem European Foreign Policy – What Risks? w ramach jedenastej edycji projektu naukowego French-German Future Dialogue, opracowanego przez Institut Français des Relations Internationales (IFRI), Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) i Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM). W warsztatach biorą udział dwie badaczki OKFiSF, Malwina Ewa Kołodziejczak i Aneta Krzyworzeka-Jelinowska.

Więcej informacji o projekcie tutaj.

Strona 1 z 20
FaLang translation system by Faboba

Partnerzy i sponsorzy 2016

 

 

Prelegenci