• Kultura i społeczeństwo

W dniach 20-22 października 2017 r. w Warszawie odbędzie się cykl warsztatów i debat z ekspertami pod tytułem European Foreign Policy – What Risks? w ramach jedenastej edycji projektu naukowego French-German Future Dialogue, opracowanego przez Institut Français des Relations Internationales (IFRI), Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) i Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM). W warsztatach biorą udział dwie badaczki OKFiSF, Malwina Ewa Kołodziejczak i Aneta Krzyworzeka-Jelinowska.

Więcej informacji o projekcie tutaj.

Uniwersytet Warszawski prowadzi rozmowy w sprawie przystąpienia do Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), światowego stowarzyszenia szkół wyższych i ośrodków naukowych, które zrzesza ponad 800 jednostek w ponad stu krajach na wszystkich kontynentach.

Przystąpienie do AUF będzie wiązało się z otwarciem nowego biura na Uniwersytecie Warszawskim. Dyrekcja AUF dla Europy Środkowej i Wschodniej, otwarta w 1994 roku, znajduje się w Bukareszcie i ma obecnie oddziały w sześciu krajach regionu.

5 października 2017 r. odbyło się spotkanie podsumowujące złożenie wniosku o przystąpienie do AUF.  W spotkaniu udział wzięli Maciej Duszczyk, prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, Olivier Forcade, prorektor Uniwersytetu Paris-Sorbonne, Roxana Turcanu z Dyrekcji AUF dla Europy Środkowej i Wschodniej oraz Nicolas Maslowski, dyrektor Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW.

 

 

18 października 2017 r. gościem seminarium europejskiego Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana był dr Nicolas Maslowski, dyrektor OKFiSF. Tematem spotkania były relacje francusko-niemieckie w Unii Europejskiej.

 

Fragmenty seminarium można zobaczyć tutaj.

 

Więcej o seminariach europejskich Fundacji tutaj.

Z przyjemnością informujemy o referacie Joanny Kiwilszo (która opiekuje się naszym księgozbiorem) „Recepcja Juliusza Słowackiego we Francji” wygłoszonym podczas konferencji naukowej w ramach Dialogu Dwóch Kultur 2017.

 

Tegoroczna edycja Dialogu Dwóch Kultur, jednego z największych i najważniejszych polsko-ukraińskich wydarzeń naukowych i kulturalnych, odbyła się w dniach 3-9 września w Krzemieńcu, Drohobyczu, Żurawnie, Lwowie i Stawisku.

 

Więcej informacji: http://pol.org.pl/2017/08/23/dialog-dwoch-kultur-2017/

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na drugie seminarium badawcze w roku akademickim 2017/2018, które odbędzie się w czwartek 26 października 2017 o godzinie 17.30 w czytelni Ośrodka (sala 3.012), ul. Dobra 55.

Dr Grégoire Brault (Alliance Française) wygłosi referat:

„Język francuski poprzez ekologię, ekologia poprzez język francuski”

Wobec trudności z rozwojem nauczania i promocji języka francuskiego wśród najmłodszych uczniów w Europie Środkowej, w Polsce szczególnie, ośrodki Alliance Française stworzyły projekt „Le français au sens propre”, którego celem jest nauka języka francuskiego poprzez ekologię i ekologii poprzez język francuski. Projekt ten, przynoszący realne efekty, jest owocem analizy sytuacji demograficznej i lingwistycznej krajów Europy Środkowej, a ponadto dotyka problematyki autonomizacji finansowej ośrodków Alliance Française w kontekście coraz trudniejszej sytuacji budżetowej.

Seminarium ma charakter otwarty.

Spotkanie w języku francuskim.

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW zaprasza na konferencję

 

POLITYKI MIGRACYJNE WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE

 

która będzie miała miejsce 30 października 2017 r. w sali 1.007,  ul. Dobra 55, Warszawa.

Tłumaczenie symultaniczne francusko-polskie.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Celem konferencji naukowej Polityki migracyjne we współczesnej Europie jest promocja perspektywy właściwej dla polityki społecznej w badaniach nad migracjami międzynarodowymi. Projekt ten ma wiele źródeł, jednym z nich jest analiza obecnej sytuacji społeczno-politycznej w Europie. Fale migracyjne wzbudzają bowiem rosnący niepokój – duża część społeczeństwa ma poczucie dezorganizacji Europy i jej narodów. Nadszedł czas na refleksję nad obecnymi politykami migracyjnymi, nad ich ograniczeniami i nad niebezpieczeństwami z nimi związanymi.  

Według dr. hab. Macieja Duszczyka, polityka migracyjna to „katalog instrumentów prowadzonych i kreowanych przez państwo lub jego części składowe, obejmujący zarówno bierne, jak i aktywne formy zarządzania imigracją i emigracją”. Badania odpowiadające tej definicji, wciąż mało popularne w Polsce, powinny zakładać perspektywę analityczną i historyczną. W świecie, w którym mobilność jest łatwa, zarządzanie migracjami staje się skomplikowane, jak zauważa HervéLe Bras. Koncentrować będziemy się przede wszystkim na tej części polityki migracyjnej, która obejmuje następujące obszary: politykę w zakresie wjazdu i pobytu cudzoziemców (1); politykę zachęcania/zniechęcania określonych kategorii cudzoziemców do przyjazdu do danego kraju, w tym w celu wykonywania zatrudnienia (2); oraz politykę integracyjną (3).

Zarządzanie migracjami ma charakter polityczny, w rozumieniu zarówno procesów globalizacji, jak i rachunku indywidualnego. Zostało jednak udowodnione, że polityki migracyjne są faktycznie skuteczne. Prof. Aristide Zolberg był przekonany, że polityka migracyjna jest jednym z najważniejszych czynników oddziałujących na procesy migracyjne. Obecnie procesy migracyjne są coraz częściej analizowane z punktu widzenia roli państwa narodowego, wspólnoty politycznej, instytucji, grup interesów czy też władzy. Jak podkreśla dr hab. Paweł Kaczmarczyk, migracje, będące jedną z form mobilności przestrzennej, są jednym z istotnych wymiarów współczesności. Dr Catherine Withol de Wenden zauważyła, że problemy migracji i globalizacji są zjawiskami o charakterze politycznym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym, które prowadzą do przekształceń państw narodowych oraz do narodzin zróżnicowanych sieci o zasięgu transnarodowym i transkontynentalnym, ale także regionalnych i lokalnych. Z kolei prof. Marek Okólski pisał: „W tle globalnych migracji pozostają fundamentalne przesłanki wszelkich przepływów ludności – gra interesów oraz bilans kosztów i korzyści. Aktorami tej gry są nie tylko sami migranci, ale też zatrudniające ich firmy, organizacje zajmujące się ich losem oraz państwa. Najłatwiej dostrzegalnym przejawem jest zaś polityka migracyjna i próby zarządzania migracjami w skali międzynarodowej i ponadnarodowej”. W obliczu tych zjawisk, instytucje państwowe pełnią rolę regulującą.

Program konferencji, prezentujący przekrój nauk społeczno-politycznych, odzwierciedla podejście interdyscyplinarne. Sesja pierwsza poświęcona będzie zatem politykom migracyjnym w ujęciu historycznym, w odniesieniu do bieżących wydarzeń. Jak wskazała Catherine Gousseff, polityki migracyjne w przeszłości były także narzędziem totalitaryzmów – warto przyjrzeć się bliżej również temu zagadnieniu. Sesja druga konferencji poświęcona zostanie współczesnym wyzwaniom polityk migracyjnych państw europejskich, a sesja trzecia – wyzwaniom polityki migracyjnej Unii Europejskiej jako ponadpaństwowego podmiotu politycznego. Ostatnia sesja konferencji koncentrować się będzie wokół zagadnień związanych z rolą aktorów poza- i transpaństwowych (m.in. organizacji społeczeństwa obywatelskiego i biznesu) w inicjalizacji, konceptualizacji, implementacji i ewaluacji narodowych i ponadnarodowych polityk migracyjnych.

 

RAMOWY PROGRAM

 

9.15–9.45 Otwarcie konferencji

Pierre Lévy, Ambasador Francji w Polsce

Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawskiego

 

9.45–10.15 Wprowadzenie

Moderacja : Nicolas Maslowski

Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawskiego

Catherine Withol de Wenden, Institut d’Etudes Politiques w Paryżu

 

10.15–11.45 Polityki migracyjne w Europie w perspektywie historycznej

Moderacja : Maciej Duszczyk

Hervé Le Bras, École des hautes études en sciences sociales

Catherine Gousseff, Dyrektor Centre Marc Bloch

Jacek Tebinka, Uniwersytet Gdański

 

11.45–12.00 Przerwa kawowa

 

12.00–13.30 Polityki migracyjne państw europejskich wobec wyzwań współczesności

Moderacja : Paweł Kaczmarczyk

François Héran, Collège de France

Philippe Rygiel, École Normale Supérieure w Lyonie

Magdalena LesińskaUniwersytet Warszawski

 

13.30–14.30 Obiad

 

14.30–16.30 Polityka migracyjna Unii Europejskiej wobec wyzwań współczesności

Moderacja : Catherine Withol de Wenden

Fabrice Leggeri, Dyrektor Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex

Paweł Kaczmarczyk, Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW

Marta Pachocka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Agnieszka Kulesa, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW

 

16.30–16.45 Przerwa kawowa

 

16.45–17.45 Rola aktorów poza- i transpaństwowych w reżimach migracyjnych

Moderacja : Catherine Gousseff

Aurélie Ponthieu, Specjalista ds. migracji przymusowych, Lekarze Bez Granic

Dorota Heidrich i Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz, Instytut Studiów Międzynarodowych UW

 

17.45–18.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Nicolas Maslowski, Dyrektor Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW

 

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW, we współpracy z EUMIGRO, zaprasza na konferencję młodych naukowców

 

POLITYCZNE ODPOWIEDZI NA FENOMEN MIGRACJI

 

która będzie miała miejsce 31 października 2017 r. w Sali 1.007,  ul. Dobra 55, Warszawa.

W trakcie tego wydarzenia wyniki swoich poszukiwań badawczych zaprezentują młodzi naukowcy (doktoranci i doktorzy) zajmujący się problematyką migracji międzynarodowych.

Celem konferencji jest promocja wciąż mało popularnej w Polsce perspektywy politycznej w badaniach nad migracjami międzynarodowymi oraz teoretyczna i praktyczna refleksja na temat polityki migracyjnej państwa traktowanej jako polityka publiczna. Nauka o polityce czerpie z dorobku wielu nauk pokrewnych, w tym m.in. historii, ekonomii, socjologii czy psychologii społecznej – to interdyscyplinarne podejście znalazło odzwierciedlenie również w programie konferencji.

Język konferencji: polski.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

PROGRAM

 

10:00–10:30: Otwarcie konferencji

 

10:30–12:00: Sesja I. Jaka polityka? Wybrane instrumenty zarządzania migracjami

Moderacja: mgr Agnieszka Kulesa, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego

dr Kinga Szczawińska, niezależna badaczka
Łączenie rodzin w polityce migracyjnej Polski i Holandii

mgr Michał Wiacek, Uniwersytet Warszawski
Polityka imigracyjna a przyjmowanie uchodźców. Newcomersi w Kanadzie po 2015 r.

mgr Gauthier Graslin, niezależny badacz
Polityzacja zagadnienia migracji w Polsce

dr Aneta Nisiobęcka, Instytut Pamięci Narodowej
Negocjacje polsko-fracuskie w sprawie podpisania pierwszej umowy reemigracyjnej w 1946 r.

 

12:00–12:15: Przerwa kawowa

 

12:15–13:30: Sesja II. Integracja cudzoziemców: stary problem, nowe wyzwania

Moderacja: dr Karolina Podgórska, Uniwersytet Warszawski

mgr Agata Tarnacka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Integracja cudzoziemców w Unii Europejskiej – regulacje prawne i ich realizacja

mgr Renata Stefańska, Uniwersytet Warszawski
Obowiązkowa integracja obywatelska imigrantów jako odpowiedź na kryzys polityki wielokulturowości w Europie Zachodniej

dr Jacek Kubera, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego
Model integracji imigrantów we Francji w opinii liderów Polonii francuskiej

dr Łukasz Skoczylas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kryzys migracyjny i kres polityki wielokulturowości

 

13:30–14:30: Obiad

 

14:30–15:45: Sesja III. Migracje i uchodźstwo w dyskursie publicznym

Moderacja: dr Marta Pachocka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Warszawski

mgr Monika Szulecka, Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Prawnych PAN
Polityka strachu? Polska odpowiedź na kryzys migracyjny w Europie

mgr Justyna Szałańska, Uniwersytet Warszawski
Kreowanie obrazu uchodźcy w polskich mediach. Analiza dyskursu o uchodźcach na portalach informacyjnych wyborcza.pl i niezalezna.pl w kontekście likwidacji obozu w Calais

dr Karolina Podgórska, Uniwersytet Warszawski
Imigracja we francuskiej kampanii prezydenckiej 2017. Zwycięstwo Macrona czy przegrana Le Pen?

mgr Maciej Szatan, Uniwersytet Opolski
Migracja w nauczaniu Kościoła Katolickiego

 

15:45–16:15: Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

 

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na

 

spotkanie z francuskim socjologiem Georgesem Minkiem

 

w Poznaniu

 

połączone z prezentacją jego książki

 

„Polska w sercu Europy”

 

które odbędzie się 23 października 2017 r. o godz. 17.30 w Sali Teatralnej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, ul. A. Fredry 10, Poznań.

 

Spotkanie w języku polskim poprowadzi Nicolas Maslowski, dyrektor OKFiSF UW.

 

Spotkanie poprzedzi otwarcie wystawy „Karta 77. Europejczycy za żelazną kurtyną”, przygotowanej przez Czeskie Centrum w Warszawie, o godz. 17.00 w Holu przy Bibliotece Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na konferencję

 

Dzień Karty 77

 

Paryż-Praga-Poznań-Warszawa. 40 lat później

 

która odbędzie się 24 października 2017 r. w auli im. Gerarda Labudy Collegium Historicum ul. Umultowska 89D, Poznań.

 

Tłumaczenie symultaniczne francusko-polskie.

 

PROGRAM

 

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na cykl seminariów badawczych w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

 

12 października 2017

dr Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka (Instytut Polityki Społecznej UW) 

„Miejsce aktorów społecznych w procesie kreowania polityki mieszkaniowej w Polsce - wnioski z badań”

Wystąpienie będzie dotyczyło badania partycypacji politycznej w obszarze wybranego obszaru polityki publicznej – mieszkalnictwa. Zaprezentowane zostanie ujęcie politologiczne oraz konstruktywistyczne.

----------

 

26 października 2017

dr Grégoire Brault (Alliance Française) 

„Język francuski poprzez ekologię, ekologia poprzez język francuski”

Wobec trudności z rozwojem nauczania i promocji języka francuskiego wśród najmłodszych uczniów w Europie Środkowej, w Polsce szczególnie, ośrodki Alliance Française stworzyły projekt „Le français au sens propre”, którego celem jest nauka języka francuskiego poprzez ekologię i ekologii poprzez język francuski. Projekt ten, przynoszący realne efekty, jest owocem analizy sytuacji demograficznej i lingwistycznej krajów Europy Środkowej, a ponadto dotyka problematyki autonomizacji finansowej ośrodków Alliance Française w kontekście coraz trudniejszej sytuacji budżetowej.

----------

 

9 listopada 2017

Ariadna Lewańska

----------

 

23 listopada 2017

Alicja Jaworska

----------

 

7 grudnia 2017

Laurent Thévenot

----------

 

14 grudnia 2017

Ewa Tartakowsky

----------

 

11 stycznia 2018

Le séminaire de lecture

----------

 

Seminarium ma charakter otwarty.

Spotkania w języku francuskim.

Spotkania odbywają się w czytelni Ośrodka (sala 3.012), ul. Dobra 55, w godzinach 17.30-19.00.

Strona 1 z 19
FaLang translation system by Faboba

Partnerzy i sponsorzy 2016

 

 

Prelegenci