• Kultura i społeczeństwo

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW  oraz Instytut Historyczny UW zapraszają na konferencję poświęconą historii migracji w ujęciu socjologicznym.
Spotkanie organizowane w ramach Forum Wyszehradzkiego we współpracy z CEFRES w Pradze.

WTOREK 25 kwietnia 2017 
goDZ. 15.00-16.30
Instytut Historyczny UW, sala 1o8

Spotkanie w jęz. angielskim

Introduction, dr Nicolas Maslowski, Center of French Civilization, University of
Warsaw

Immigration in order to repopulate: measures, narratives and migrant social
paths in France post-WW1, Laure Teulières (University of Toulouse JeanJaurès)

A Gender perspective on the history of Migration, Dobrochna Kałwa, Institute
of History, University of Warsaw


Laure TEULIERES
adiunkt na Uniwersytecie Toulouse-Jean Jaurès, Laure Teulières interesuje się szczególnie imigracją włoską we Francji, ogólnym zjawiskiem migracji, a także dziejami wyobrażeń zbiorowych, zjawiskiami pamięci oraz jej społecznym konstruktem. Jej prace opierają się w swoim ujęciu na historii kulturalnej, co umożliwia badanie granic symbolicznych i konstruktu obcego. Tym samym badaczka wpisuje pojęcie inności w wymiar społeczny i przestrzenny (miasto/wieś), narodowy, etniczny, ukazując je na różnych poziomach (narodowym, regionalnym, lokalnym). Członkini Conseil d’orientation de l’Établissement public de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration (Muzeum Immigracji) od 2010, Laure Teulières współredaguje pismo DIASPORAS – Circulations, migrations, histoire od 2013,  człnokini redakcji pisma Les Cahiers de Framespa.

Publikacje

(pod redakcją), Italiens. 150 ans d’émigration en France et ailleurs 1861-2011, Toulouse, Éditalie, 2017.
(pod redakcją), Mémoires des migrations, temps de l’histoire, Tours, Presses universitaires F. Rabelais, 2015 [avec M. Amar et H. Bertheleu]
Étrangers d’ici. Migrants et migrations au cinéma, Toulouse, Cinémathèque de Toulouse / Privat, 2012 [avec S. Delmas et N. Laurent]
Immigrés d’Italie et paysans de France (1920-1944), Toulouse, PUM, 2012 [2002]
Histoire des immigrations en Midi-Pyrénées, XIXe-XXe siècles, Toulouse, Loubatières, 2010
(pod redakcją), Frontiers and Identities: Cities in Regions and Nations, Pisa, Pisa University Press, 2008 [avec L. Klusáková]
Dobrohna KAŁWA

adiunkt IH UW, profesura gościnna: Erfurt Universität (2010), Universität Konstanz (2015).
Członkini redakcji: "Aspasia. The International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women's and Gender History"
"Roczniki Antropologii Historii"

Najważniejsze publikacje:
From mentalities to anthropological history. Theory and methods, red. B. Klich-Kluczewska, D. Kałwa, Kraków 2012.
Metz-Göckel S., Münst S., Kałwa D., Migration als Ressource. Zur Pendelmigration polnischer Frauen in Privathaushalte der Bundersrepublik, Openladen 2009.
Historia zwyczajnych kobiet i zwyczajnych mężczyzn. Dzieje społeczne w perspektywie gender, red. D. Kałwa, T. Pudłocki, Przemyśl-Kraków 2007.
Rodzina – prywatność – intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim. Sympozjum na XVII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich (Kraków 15-18 września 2004). Zbiór studiów, red. D. Kałwa, A. Walaszek, A. Żarnowska, Warszawa 2006.
Kałwa D., Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej. Dylematy środowisk kobiecych, Kraków 2001. 

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na seminarium naukowe pt.

Transpozycja dyrektywy UE w sprawie roszczeń
odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji.

Perspektywa porównawcza.

 

Seminarium poprowadzą:
Catherine Grynfogel, profesor Uniwerstytetu w Tuluzie 1 Capitole, Francja
Jana Plaňavová-Latanowicz, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
 

środa 5 kwietnia 2017, godz. 12.30 – 14.00
CE UW, pok. 02, Al. Niepodległości 22, Warszawa
(przy stacji metra Wierzbno)

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

Spotkanie zorganizowane we współpracy z Ośrodkiem Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW 

Stypendia na pobyt badawczy przeznaczone są dla polskich naukowców, którzy do dnia wyjazdu do Francji nie ukończyli 45 rż. (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza w dowolnej polskiej jednostce naukowej) i którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. Podania osób będących w trakcie przewodu doktorskiego nie będą rozpatrywane. W przypadku kandydatur o podobnych kwalifikacjach, stypendium zostanie przyznane osobie mieszkającej w Polsce w momencie składania podania.

Priorytetowe dziedziny

Priorytetowymi dziedzinami w 2017 roku są:

1/Nauki ścisłe (matematyka, fizyka, chemia, biologia):

- Energia (energia nuklearna, paliwa kopalne, źródła odnawialne)
- Fizyka jądrowa
- Zrównoważony rozwój
- Agronomia i bezpieczeństwo żywnościowe
- Astronomia, kosmologia
- Nanotechnologie
- Biotechnologie
- Nauka o życiu i onkologia
- Medycyna
- Kataliza
- Technologie informacyjne i komunikacyjne

2/ Nauki o człowieku i społeczeństwie (urbanistyka, architektura, prawo, ekonomia, historia, geografia, socjologia, politologia, języki obce, sztuka, kultura...)

- Zrównoważony rozwój (zrównoważony rozwój obszarów miejskich, transport intermodalny, gospodarka wodna, gospodarka terenów zielonych, rekultywacja)
- Unia Europejska
- Migracje
- Bezpieczeństwo
- Religia, laicyzm
- Multimedia w nauczaniu języka francuskiego
- Tłumaczenia automatyczne
- Społeczeństwo cyfrowe
- Historia zakończenia pierwszej wojny światowej oraz niezależności krajów Europy Środkowej i Wschodniej
- Europa kultur
- Dziedzictwo/Polityka pamięci
- Nowe środki przekazu/Nowe media
- Sztuka współczesna

Wysokość i czas trwania stypendium (BGF)

Czas trwania: jeden miesiąc. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między 15 lipca i 31 grudnia 2017 roku.
Wysokość stypendium: Stypendysta naukowiec otrzymuje 1375 € na każdy miesiąc pobytu we Francji. 

Składanie dokumentów

Jeden egzemplarz podania należy przesłać na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. najpóźniej do północy 16 maja 2017 roku.

Szczegóły dotyczące dokumentów i wniosku >>

Praski ośrodek badawczy CEFRES proponuje roczne stypendia w Pradze dla młodych badaczy (doktorantów od drugiego roku studiów doktoranckich) z uczelni we Francji oraz krajów grupy Wyszechradzkiej (Węgier, Polski, Republiki Czeskiej i Słowacji). Prace naukowe powinny wpisywać się w jeden z obszarów badawczych CEFRES-u. Stypendia wynoszą 20 000 CZK miesięcznie na okres 12 miesięcy. Wymagana jest znajomość języka angielskiego, francuski będzie dodatkowycm atutem. Doktoranci dołączą do zespołu praskiego Ośrodka i będą uczetniczyć w jego działalności.  

Termin składania wniosków: 27 marca 2017 (19.00)
Okres mobilności: 1 września 2017 – 31 sierpnia 2018

Szczegółowe informacje >>

Uniwersytet w Bonn opublikował w marcu tego roku zbiór artykułów pod wspólnym tytułem « Un canon littéraire européen », na który składają się teskty badaczy niemieckich, angielskich, hiszpańskich, francuskich, włoskich, polskich i szwajcarskich. Ta premierowa publikacja europejskiego programu naukowego « Kultury europejskie, wspólnota europejska ? » pod redakcją prof. Michaela Bernsena przypomina wystąpienia wygłoszone podczas konferencji zorganizowanej w Bonn w 2014 r.

Przedmiotem rozważań autorów jest « wspólny europejski kanon literacki oraz kanony poszczególnych języków europejskich, analizowany w różnych ujęciach historycznych, a także pod kątem wartości założycielskich » (ze wstępu Didiera Alexandre’a i Michaela Bernsena). Uniwersytet Warszawski należy do tego europejskiego programu, skupiającego obecnie jedenaście ośrodków uniwersyteckich, już od kliku lat. Przynależność ta znajduje dziś swój wyraz w publikacji tekstów naszych badaczy: prof. Henryka Chudaka,  prof. Remigiusza Foryckiego (Instytut Romanistyki UW), oraz Anety Bassa (Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW).

Wstęp prof. Didier Alexandre'a oraz prof. Michaela Bernsena >>

Publikacja on line >>

Spis treści
 • Didier Alexandre (Paris) / Michael Bernsen (Bonn) Introduction. Un canon littéraire européen ? − 7
 • Peter Frei (Irvine, CA.) « Rabelais, il a raté son coup ». L’histoire d’une canonisation paradoxale − 13
 • Michael Bernsen (Bonn) Le portrait Louis XIV en costume de sacre d’Hyacinthe Rigaud. Pourquoi appartient-t-il au canon européen ? − 21
 • Fabienne Bercegol (Toulouse) Les enjeux du canon littéraire européen chez Chateaubriand − 35
 • Didier Alexandre (Paris) Le Goethe canonique dans un corpus critique littéraire française (1830-1930) − 45
 • Michael White (St Andrews) Le réalisme allemand et la canonisation européenne − 69
 • Patrizio Collini (Florence) Kurt Wolff, un éditeur établit le canon de l’expressionisme littéraire − 77
 • Alessandro Gallicchio (Firenze) Entre cosmopolitisme et chauvinisme. La difficile reconstruction d’un « canon artistique » à Paris dans l’Entre-deux-guerres − 81
 • Jean-Yves Laurichesse (Toulouse) La bibliothèque européenne de Jean Giono – 91
 • Claudia Jacobi (Bonn) « Comment fait-on pour vivre quand on n’a pas lu Proust ? » La canonisation de Marcel Proust par l’autofiction française et italienne – 99
 • Véronique Gély (Paris) La littérature comparée en France et le canon littéraire européen. Une relation paradoxale – 111
 • Remigius Forycki (Varsovie) Entre l’Est et l’Ouest ou quels partages littéraires en Europe ? – 121
 • Henryk Chudak (Varsovie) Perspectives polonaises sur le canon européen – 129
 • Franz Lebsanft (Bonn) Le français, langue malheureuse ? Autour d’un aspect de l’Identité malheureuse d’Alain Finkielkraut (2013–2014) – 135
 • Raúl Sánchez Prieto (Salamanque) Les conflits linguistiques en Europe de l’Ouest et en Europe de l’Est. Peut-on établir un canon ? – 145
 • Aneta Bassa (Varsovie) Le canon littéraire européen à l’ère du numérique. Zoom sur les réseaux sociaux français, italiens et polonais – 155
 • Mario Domenichelli (Florence) De la littérature et de l’identité européenne à l’âge global. Les guerres canoniques – 163

W ubiegłą sobotę – 11 marca 2017 nasz Ośrodek gościł czterech naukowców (Hélène Blais, Jean-Louis Halperin, Marie-Benedicte Vincent et Ruth Vogel-Klein) oraz czternastu studentów z Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm, realizujących wizytę studyjną poświęconą tematyce Holokaustu. Spotkanie z dr Nicolas Maslowskim zorganizowane w formie zamkniętego seminarium stworzyło okazję do dyskusji nt. pamięci zbiorowej, znaczenia Ośrodków takiego typu jak OKFiSF oraz możliwości przyjmowania badaczy i innych form współpracy.

 

Od początku swojej historii, Ośrodek, założony w 1958 r. przez Michela Foucault skupia swoje zainteresowania wokół nauk społecznych i humanistycznych. Liczne seminaria, programy badawcze i wykłady, współorganizowane z udziałem francuskich i polskich partnerów – Collège de France, Instytut Francuski, Europejski Instytut Emmanuela Levinasa, Instytut Historii, Instutut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Historyczny UW, Instytut Kultury Polskiej UW, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie – przybliżają naukowcom różnych specjalności nowe podejścia i metody badawcze.

Zgodnie z nową strategią na lata 2017-2018, Ośrodek skupia się na rozwoju kierunku badawczego i zespołu, który zapewni młodym badaczom sprzyjające warunki do realizacji projektów naukowych. Nowy dyrektor Ośrodka, dr Nicolas Maslowski, socjolog i politolog, zaproponował na ten rok trzy obszary tematyczne : Migracje – Bezpieczeństwo – Pamięć zbiorowa. Wiele działań i wydarzeń naukowych obejmujących te zagadnienia już zostało zaplanowanych na najbliższe miesiące. Od stycznia, do stałego pięcioosobowego zespołu Ośrodka – Nicolas Maslowski, Dorota Felman, Ewa Liszewska, Marcin Darmas i Aneta Bassa – dołączyła trójka młodych naukowców : Agnieszka Kulesa, doktorantka, Malwina Kołodziejczak, doktorantka oraz Andrzej Szeptycki, politolog, adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW. W lutym br. Nicolas Maslowski i Andrzej Szeptycki zainaugurowali seminarium badawcze OKF, pomyślane jako otwarte spotkania dla studentów i doktorantów, wykładowców i badaczy, oraz wszystkich zainteresowanych, które mają stać się miejscem wspólnych rozważań wokół zaproponowanych tematów. Naszym zamysłem jest zresztą dalsze rozszerzanie tego kręgu, który będzie powstawał dzięki rozmaitym formom współpracy z badaczami stowarzyszonymi. W ciągu dwóch miesięcy, ośmiu nowych badaczy dołączyło do naszego grona. Mamy przyjemność ich przedstawić : Zofia Cielątkowska, filozofka i kuratorka, Alicja Jaworska, filolożka, Ariadna Lewańska, filozofka, Aneta Nisiobędzka, historyczka, Kinga Torbicka, historyczka, Ewa Tartakowsky, socjolożka, Anna Wójcik, prawniczka i socjolożka, Małgorzata Zawadzka, filolożka i historyczka sztuki.

Witamy serdecznie wszystkich nowych członków Zespołu, a wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w naszym seminarium. Najbliższe spotkanie w środę 15 marca o godz. 17.00.

Zapraszamy na spotkania z Jean-Luc Marion, filozofem, fenomenologiem, myślicielem, autorem ponad 20 książek, członkiem Akademii Francuskiej. Ten filozof, znany po obu stronach Atlantyku, zarówno jako autor, wykładowca i katolik, wciąż wymyka się wszelkim próbom zaszufladkowania. Portret filozofa w "Le Monde" przybliża jego myśl i osobowość mistrza. 

Jean-Luc Marion, penseur de fond, Le Monde >>

wtorek, 7 marca, godz. 17.00
Pałac Staszica, sala Mickiewicza (s. 144)


Wykład: Czego oczekuje teologia od fenomenologii? 
Wprowadzenie: Karol Tarnowski. Wykład w języku francuskim z polskim tłumaczeniem

środa, 8 marca, godz. 15:00
Pałac Staszica, s. 268


Seminarium nt. recepcji myśli J.-L. Mariona w Polsce.
Zabiorą głos: Przemysław Bursztyka, Małgorzata Grzegorzewska, Sławomir Mazurek, Piotr Schollenberger i Wojciech Starzyński

GODZ. 17:00, PAŁAC STASZICA, S. 268


Wykład: Poznanie estymatywne jako niemetodyczny i nieobiektywizujący modus myślenia u późnego Kartezjusza
Spotkania w języku francuskim i angielskim z polskim tłumaczeniem 

Grant dla badaczy post-doc w Ośrodku Archeologii Śródziemnomorskiej w Kairze.

Ogłoszenie o konkursie >>

8 lutego rektor UW, prof. Marcin Pałys oraz rektor Uniwersytetu Paris-Sorbonne, prof. Barthélémy Jobert, podpisali Umowę o współpracy. Umowa została podpisana w obecności Jeana Chambaza, rektora Uniwersytetu Pierre et Marie Curie, Pawła Rodaka, dyrektora Ośrodka Kultury Polskiej na Sorbonie, Nicolasa Maslowskiego, dyrektora Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW. Uczelnie będą wspólnie prowadzić projekty badawcze, organizować sympozja i konferencje naukowe, prowadzić wymianę akademicką, która obejmie nie tylko studentów i pracowników naukowych, ale również pracowników administracji. Uniwersytety chcą też rozwinąć działalność Ośrodka Kultury Polskiej na Uniwersytecie Paryż-Sorbona i Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich na Uniwersytecie Warszawskim. Umowa została zawarta na 4 lata.

Więcej, Gazeta Prawna >>

Więcej, strona Uniwersytetu Warszawskiego >>

Więcej, strona Uniwersytetu Paris-Sorbonne >>

 

Strona 1 z 18
FaLang translation system by Faboba

Partnerzy i sponsorzy 2016

 

 

Prelegenci