• Kultura i społeczeństwo

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszenie Éducation et Diversité Linguistique et Culturelle EDiLiC we współpracy z PROF-EUROPE Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce mają zaszczyt zaprosić do udziału VII Międzynarodowym Kongresie EDiLiC "Otwarcie na języki i podejścia pluralistyczne a kompetencje ucznia".

5 -7 lipca 2017
Stara Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego 

Nasz Ośrodek jest partnerem tego wydarzenia.

Szczegółowe informacje >>

Archiwum Warszawskiej Szkoły Historyków Idei,
Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW


zapraszają na sesję naukową

Dobrowolna Niewola – od La Boétie do Kołakowskiego

IFiS PAN, Pałac Staszica
środa 21 czerwca, godz. 10h00, sala 232

10.00 – 10.30 Otwarcie sesji 
prof. Danilo Facca, z-ca dyrektora IFiS PAN 
dr Nicolas Maslowski, dyrektor OKFiSF UW

Ekspozycja zagadnień

prof. Andrzej Gniazdowski, kierownik projektu Archiwum Warszawskiej Szkoły Historyków Idei, "Kołakowski a zniewolenie".
prof. Andrzej Leder, kierownik Zespołu Badawczego Filozofii Kultury, "Pytania La Boetie dzisiaj".

Część I

prof. Marcin Król, ISNS UW – „O nieposłuszeństwie obywatelskim raz jeszcze…”
prof. Paul Zawadzki, CNRS - "Rozważania pomiędzy posłuszeństwem i zniewoleniem: wkład L.-A. Prévost-Paradol." 

11.30 – 12.00 przerwa

prof. Pierre-Antoine Chardel, CNRS, "Czy można zdecydować o byciu wolnym? Rozważania nt. dobrowolnego zniewolenia w czasach hypernowoczesności"
dr Mateusz Falkowski - "Czy dobrowolna niewola jest możliwa (do pomyślenia)?"

13.00 – 15.00 obiad

Część II

prof. Marek Zaleski, IBL PAN - Wokół "Zniewolonego Umysłu" Czesława Miłosza.
dr Ewa Majewska – Collegium Artes Liberales UW – "Samoograniczająca się rewolucja Solidarności."

16.00 – 16.15 przerwa

mgr Bartosz Wójcik - "Wolność jest niewolą. Hegel i dialektyka radykalna"
mgr Carmen Grabuschnig - "La Boétie i narodowy socjalizm"

Organizatorzy zapewniają symultaniczne tłumaczenie wystąpień

   

  

W kontekście wyborów francuskich 2017 - prezydenckich i parlamentarnych - zapraszamy na wykład prof. Myriam Revault d'Allonnes pt. "Zrozumieć demokrację dziś". 

wtorek 6 czerwca 2017, godz. 17.00
Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW
sala 3.012


prof. Myriam Revault d'Allonnes
Specjalistka filozofii etyki i polityki. Jej refleksja filzoficzna nawiązuje do prac Hannah Arendt, Merleau-Ponty, Claude Lefort, Paul Ricœur i Corneliusa Castoriadisa. Swoje ostatnie prace poświęciła pojęciom autorytetu, kryzysu i reprezentacji. 


 


Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce oraz Polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) organizują 6 czerwca br. trzecie Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji, które odbędzie się w Pałacu Staszica w Warszawie. Nicolas Maslowski, dyrektor Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich poprowadzi sesję poświęconą rozwojowi badań naukowych i innowacji.

Pobierz program

Trzecia edycja zorganizowana zostanie w ramach obchodów 60 rocznicy współpracy naukowej pomiędzy Polską Akademią Nauk oraz Centre National de la Recherche Scientifique (Krajowym Centrum Badań Naukowych).

Forum ma na celu :
- przedstawić francusko-polską współpracę w dziedzinie badań i innowacji, szczególnie współpracę naukową w kluczowych dziedzinach francusko-polskiego partnerstwa strategicznego,
- podkreślić perspektywy oferowane przez europejski program ramowy dotyczący nauki i innowacji
«Horizon 2020».  

Więcej informacji 

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych UW we współpracy z Ambasadą Francji w Polsce zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji "Pamięć zbiorowa, pojednanie i stosunki międzynarodowe".

7 CZERWCA 2017 R.
SALA KOLUMNOWA, WYDZIAŁ HISTORYCZNY UW,
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28, WARSZAWA

Pamięć zbiorowa (Maurice Halbwachs) – przeszłość danej zbiorowości podlegająca reinterpretacji przez pryzmat współczesności – to kluczowy element tożsamości narodowej. Zagadnienie pamięci zbiorowej na poziomie krajowym było w ostatnich latach przedmiotem dogłębnych badań, natomiast jej rola na płaszczyźnie międzynarodowej była często pomijana, choć jest to zagadnienie ze wszech miar aktualne.

Pamięć zbiorowa pozwala zidentyfikować interes narodowy, zwłaszcza „tradycyjne” zagrożenia i najlepiej rokujące sojusze. Często jest również przedmiotem polityki państwowej, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym: polityka pamięci może mieć na celu zmianę tożsamości narodowej, wzmocnienie legitymizacji istniejącej władzy i pozbawienie jej politycznych rywali, kształtowanie – w zależności od potrzeb politycznych – narodowych autostereotypów i stereotypów innych. Należy zatem wyraźnie odróżnić historię rozumianą jako dziedzinę nauki od politykę pamięci, będącą instrumentem polityki państwa (Jacques Le Goff), mając na uwadze, że nauczanie historii jest wypadkową zarówno nauki jak i polityki.

Konferencja „Pamięć zbiorowa, pojednanie i stosunki międzynarodowe” organizowana przez Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW ma zadanie przeanalizowanie tych zagadnień przez pryzmat takich pojęć jak pamięć i polityka, konflikty i pojednanie, zbrodnie i polityka pamięci, dawne sentymenty i współczesna rzeczywistość. Dyskusje poświęcone będą przede wszystkim państwom europejskim, takim jak Francja, Niemcy, Polska, Ukraina i Rosja, a także niektórym państwom pozaeuropejskim (Stany Zjednoczone, Turcja, Armenia).

Tłumaczenie polsko-francuskie zapewnione

Program

9.30 – 9.45 Otwarcie
Nicolas Maslowski, dyrektor Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW
Jakub Zajączkowski, dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW

9.45 – 11.15 Panel wprowadzający „Pamięć i polityka w stosunkach międzynarodowych”
Barbara Szacka, profesor emeritus, Uniwersytet Warszawski, Pamięć zbiorowa i jej różne warstwy
Aleksander Smolar, Fundacja im. Stefana Batorego, CNRS, Pamięć historyczna i polityka zagraniczna
Nicolas Maslowski, Uniwersytet Warszawski, Rosnąca rola problematyki pamięci w stosunkach międzynarodowych

Moderacja: Myriam Revault d'Allonnes, profesor emeritus, École pratique des hautes études

11.15 – 11.30 przerwa kawowa

11.30 - 13.00 Panel „Konflikty i pojednanie”
Anna Wolff-Powęska, Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Pamięć jako przestrzeń pojednania w stosunkach polsko-niemieckich
Grzegorz Motyka, Polska Akademia Nauk, Wołyń 43': polsko-ukraiński konflikt pamięci
SandrineLefranc, CNRS, Międzynarodowe polityki wyjścia z konfliktu

Moderacja: Andrzej Szeptycki, Uniwersytet Warszawski

13.00 – 14.00 obiad

14.00 - 15.30 Panel „Zbrodnie i polityka pamięci”
AnnetteWieviorka, CNRS, W jaki sposób Shoah stała się przedmiotem stosunków międzynarodowych
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Fundacja im. Stefana Batorego, Polska – Rosja: konflikt historyczny a konflikt pamięci
Ahmed Insel, profesor emeritus, Uniwersytet Galatasaray, Uznanie ludobójstwa Ormian w Turcji: postępy i trudności

Moderacja: Nicolas Maslowski, Uniwersytet Warszawski

15.30 – 15.45 przerwa kawowa

15.45 – 17.15 Panel „Dawne sentymenty i współczesna rzeczywistość
Stanisław Parzymies, profesor emeritus Uniwersytet Warszawski, Zbieżność i rozbieżność interesów Polski i Francji w stosunkach międzynarodowych
CécileVaissié, UniversitéRennes 2, Współczesne konflikty pamięci pomiędzy Federacją Rosyjską a francuskimi potomkami „białej” emigracji
Justyna Zając, Uniwersytet Warszawski, W cieniu Kościuszki i Pułaskiego. Wpływ historii na współczesne relacje polsko-amerykańskie

Moderacja: Damien Thiriet, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW

17.15 - 17.30 Podsumowanie
Andrzej Szeptycki, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW

Pobierz program

Fot. Andrzej Szeptycki

 

Zapraszamy na wykład Pauline Couteau pt. "What is mesology ? From Watsuji Tetsurô’s study of milieux to Augustin Berque’s mesology".

piątek 2 czerwca 2017, godz. 13h15
Instytut Filozofii, ul Krakowskie Przedmieście 3, s. 108


• Jak kształtowało się pojęcie mesologii w teorii Augustina Berque’a ?
• W jakim stopniu zaważyło na niej spotkanie z myślą japońskiego filozofa Watsuji Tetsurô ?

Autorka wykładu poprowadzi nas od założeń Watsuji, poprzez koncepcje samego Berque’a aż do jego zetknięcia z książką Watsuji « Fûdo ». Prezentacja mesologii w ujęciu francuskiego filozofa Berque’a w zestawieniu z teoriami innych filozofów pozwoli podkreślić znaczenie tego pojęcia.

Pauline Couteau, filozofka, absolwentka Université Libre de Bruxelles i Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Specjalistka filozofii japońskiej. Prowadzi wykłady na Uniwersytecie Paris 8. W Sciences Po Paris, jest odpowiedzialna za relacje międzynarodwe z Europą Środkowo-Wchodnią. 

Wykład w jęz. angielskim
 

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW oraz Instytut Romanistyki UW zapraszają na wykład prof. Jeana Boutiera.

 

28 maja profesor Jean-Boutier weźmie udział w spotkaniu wokół polskiego wydania książki Marca Fumarolego "Gdy Europa mówiła po francusku".


Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie i Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW zapraszają na premierę książki Marca Fumarolego "Gdy Europa mówiła po francusku"oraz na debatę pt. "Modernizacja i rola Francji w kulturze epoki Stanisława Augusta".

Niedziela, 28 maja 2017 r., godz. 17.00
Łazienki Królewskie, Teatr Królewski, Stara Oranżeria

W dyskusji udział wezmą:

 • prof. Jean Boutier 
 • prof. Anna Grześkowiak-Krwawicz
 • dr Nicolas Maslowski 
 • dr hab. Andrzej Pieńkos
 • prof. Krzysztof Pomian

Tłumaczenie symultaniczne francusko-polskie zapewnione.

Po dyskusji zapraszamy na poczęstunek do Królewskiej Galerii Rzeźby.

Prosimy o potwierdzenie udziału na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wiedzieć więcej >>
 

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW oraz Instytut Francuski w Warszawie mają przyjemność zaprosić do udziału w spotkaniu poświęconym wyborom prezydenckim we Francji.

Election présidentielle. France 2017

Analyses et perspectives

wtorek 23 maja 2017, godz. 18.30
Instytut francuski w warszawie, ul. Widok 12

W spotkaniu udział wezmą :

Pierre LÉVY, Ambasador Francji w Polsce
Georges MINK, Politolog, profesor, Kolegium Europejskie w Natolinie
Małgorzata MOLĘDA-ZDZIECH, Socjolog, profesor, SGH
Andrzej SZEPTYCKI, Politolog, adiunkt, UW
Anna KALCZYŃSKA-MACIEJEWSKA, Dziennikarka telewizyjna, TVN
Nicolas MASLOWSKI, Politolog, dyrektor Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW

Spotkanie w jęz. francuskim. Wstęp wolny.

Ośrodek Kultury Francuskiej UW zaprasza do udziału w konferencji 31 października w Warszawie, poświęconej politycznym odpowiedziom na zjawisko migracji w Europie. Wydarzenie przeznaczone jest dla młodych naukowców (doktorantów i doktorów) i będzie przedłużeniem refleksji podjętej na międzynarodowej konferencji „Polityki migracyjne we współczesnej Europie” (30 października 2017 r.).

Zgłoszenia uczestnictwa (formularz zgłoszeniowy) oraz abstrakty artykułów (do 300 słów) prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 30 czerwca 2017 r. Informacja dotycząca zakwalifikowania się do udziału w konferencji zostanie wkrótce po zamknięciu naboru zgłoszeń.

Termin oddania artykułów (objętość do 1 arkusza): 1 sierpnia 2017. Organizator nie pobiera opłat konferencyjnych.

Po konferencji organizator planuje wydać publikację w oparciu o wystąpienia i refleksje podjęte w trakcie konferencji.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub tel. 22 55 260 41. 
[Fot. Gémes Sándor/SzomSzed]Konferencja organizowana jest we współpracy z projektem
EUMIGRO.

 


Celem konferencji będzie promocja wciąż mało popularnej w Polsce perspektywy politycznej w badaniach nad migracjami międzynarodowymi oraz teoretyczna i praktyczna refleksja na temat polityki migracyjnej państwa traktowanej jako polityka publiczna. Według dr. hab. Macieja Duszczyka, polityka migracyjna to „katalog instrumentów prowadzonych i kreowanych przez państwo lub jego części składowe, obejmujący zarówno bierne, jak i aktywne formy zarządzania imigracją i emigracją”. Koncentrować będziemy się przede wszystkim na tej części polityki migracyjnej, która odnosi się do napływu cudzoziemców na terytorium danego państwa. Interesuje nas zatem polityka imigracyjna, obejmująca następujące obszary: politykę w zakresie wjazdu i pobytu cudzoziemców (1); politykę zachęcania/zniechęcania określonych kategorii cudzoziemców do przyjazdu do danego kraju, w tym w celu wykonywania zatrudnienia (2); oraz politykę integracyjną (3).

Politologia czerpie z dorobku wielu nauk pokrewnych, w tym m.in. historii, ekonomii, socjologii czy psychologii społecznej – to interdyscyplinarne podejście znajdzie odzwierciedlenie również w programie konferencji. W związku z tym organizator oczekuje propozycji referatów dotyczących następujących obszarów badawczych (listy podzagadnień nie są wyczerpujące):

1.      Historia polityk migracyjnych:

 • polityki migracyjne państw europejskich po II wojnie światowej;
 • państwowe programy w zakresie migracji zarobkowych;
 • polityki migracyjne byłych państw kolonialnych;
 • polityki migracyjne państw totalitarnych;
 • historia polityk migracyjnych państw UE w ujęciu porównawczym.


2.      Polityki migracyjne państw UE wobec współczesnych wyzwań:

 • polityki migracyjne a wyzwania demograficzne;
 • polityki migracyjne a wyzwania bezpieczeństwa; 
 • polityki migracyjne a wyzwania związane z rynkami pracy – rozwiązania na poziomie narodowym;
 • integracja imigrantów; 
 • edukacja imigrantów, w tym dzieci cudzoziemskich;
 • studenci cudzoziemscy – rozwiązania na poziomie narodowym
 • polityki migracyjne a tożsamość narodowa; 
 • polityki migracyjne państw UE w ujęciu porównawczym.
 •  

3.      Polityka migracyjna Unii Europejskiej wobec współczesnych wyzwań: 

 • ochrona i bezpieczeństwo granic zewnętrznych UE;
 • imigracja a bezpieczeństwo wewnętrzne w UE;
 • polityka azylowa i budowa Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego;
 • polityka migracyjna UE a wyzwania demograficzne;
 • polityka migracyjna UE a wyzwania związane z rynkami pracy – rozwiązania na poziomie UE (imigracja specjalistów, Blue Card, itp.); 
 • studenci cudzoziemscy – rozwiązania na poziomie UE;
 • europejska solidarność i rozwój obszaru bezpieczeństwa i spraw wewnętrznych UE;
 • wymiar zewnętrzny polityki migracji i azylu UE (partnerstwa migracyjne, partnerstwa na rzecz mobilności, procesy migracyjne, itp.).
 •  

4.      Rola aktorów poza- i transpaństwowych w narodowych i ponadnarodowych reżimach migracyjnych: 

 • organizacje pozarządowe (narodowych i międzynarodowych);
 • organizacje międzyrządowe;
 • organizacje i sieci migrantów, migranci;
 • przedsiębiorcy i organizacje biznesu;
 • przemytnicy i handlarze ludźmi;
 • uczelnie wyższe;
 • media.
   
Strona 1 z 18
FaLang translation system by Faboba

Partnerzy i sponsorzy 2016

 

 

Prelegenci