• Kultura i społeczeństwo

wtorek, 05 wrzesień 2017 10:08

KONKURS 1 na asystenta naukowego OKF dla kandydatów z tytułem magistra

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA NAUKOWEGO

(zatrudnienie na pełny etat od 1 października 2017 r., 12 miesięcy)

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (t. j. Dz. U. Nr 1842/2016 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego.

Niniejszy konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Wymagania niezbędne:

- co najmniej tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych (historia, socjologia, nauki polityczne, ekonomia, prawo, stosunki międzynarodowe, filologia romańska)

- biegła znajomość języka francuskiego, w mowie i piśmie

- dobra znajomość języka angielskiego

- posiadanie spójnej koncepcji rozwoju naukowego w obszarze szeroko rozumianych studiów frankofońskich

Asystent naukowy w OKF ma za zadanie:

- wspieranie Dyrektora OKF w pracach administracyjnych, w tym organizacji konferencji i seminariów naukowych oraz prowadzenia strony internetowej

- aktywne uczestnictwo w wydarzeniach naukowych organizowanych przez Uniwersytet Warszawski, w tym w konferencjach, seminariach, pracach badawczych itp.

- prowadzenie współpracy z innymi uczelniami, w tym przede wszystkim francuskimi w zakresie szeroko rozumianych studiów frankofońskich

- współpracę w procesie szukania źródeł finansowania projektów naukowych w ramach OKF (projekty NCN i inne)

- prowadzenie własnej pracy naukowej w dziedzinie kultury francuskiej i studiów frankofońskich według ustalonych przez Dyrektora OKF kierunków

- prezentację propozycji programowych dla Ośrodka, inicjatyw, które wpisują się w jego specyfikę

KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ:

- podanie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

- odpis dyplomu magistra

- kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie UW: https://portal.uw.edu.pl/c/document_library/get_file?uuid=553fa602-d71f-48a8-aa8c-2956c09a042b&groupId=6171460)

- rekomendację akademicką

- życiorys

- trzy fotografie

- inne dokumenty mające według kandydata znaczenie dla sprawy

Na podaniu proszę umieścić informację o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922);

Termin składania dokumentów : do 17 września 2017 r.

Prosimy o składanie dokumentów w Sekretariacie OKF

Adres: Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich

ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa (III piętro, pokój 3011).

lub drogą mailową w formie pliku PDF na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon kontaktowy OKF: 22 55 26041

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 25 września 2017 r.

Dodatkowe informacje:

Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną i telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i o wyniku konkursu.

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Kandydatury nie odpowiadające profilowi niniejszej oferty zostaną zniszczone.

FaLang translation system by Faboba

Partnerzy i sponsorzy 2016

 

 

Prelegenci