wtorek, 13 luty 2018 14:05

Diaspora polska we Francji - międzynarodowa konferencja naukowa 27-28/02/2018

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Ośrodkiem Kultury Polskiej Sorbonne Université i Ośrodkiem Badań nad Migracjami UW zapraszają na międzynarodową konferencję naukową

 

Diaspora polska we Francji 1918-2018

Stan badań i nowe kierunki

 

która odbędzie się w dniach 27-28 lutego 2018.

 

Język polski. Tłumaczenie symultaniczne polsko-francuskie wprowadzenia i drugiego panelu.

 

Rejestracja uczestników:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Wzajemne relacje polsko-francuskie mają głębokie i bardzo pozytywne fundamenty. Pomimo tymczasowych napięć na płaszczyźnie politycznej, oba społeczeństwa pozostają sobie wciąż bliskie. Najlepszym tego przykładem jest liczebność mieszanych polsko-francuskich rodzin, zwłaszcza we Francji.

Podczas planowanej konferencji chcielibyśmy spojrzeć w nowy sposób na długoletnie stosunki między Polską i Francją. Niewątpliwie, bardzo ważną rolę w tych stosunkach odegrała i odgrywa do dzisiaj polska diaspora we Francji. Kolejne fale polskich emigrantów, zarówno politycznych, jak i ekonomicznych były przyjmowane przez społeczeństwo francuskie od dawna, przede wszystkim w XIX i XX wieku. Chcemy skoncentrować się na ostatnich stu latach polskiej diaspory we Francji (m.in. emigracji lat 20tych, emigracji po II wojnie światowej, emigracji po 1968 roku, emigracji stanu wojennego oraz emigracji po roku 1989 i po wejściu Polski do Unii Europejskiej). Nowe spojrzenie na losy polskiej diaspory we Francji i jej znaczenie w relacjach polsko-francuskich jest dzisiaj możliwe dzięki wielu nowym opracowaniom, jakie ukazały się w ostatnich latach w Polsce i we Francji, a także intensywnie rozwijającym się dzisiaj badaniami nad migracjami pozwalającymi na wykorzystywanie coraz to nowszych ujęć i metod w tych badaniach.

Intencją konferencji jest również integracja środowiska naukowego zajmującego się badaniami diaspory polskiej we Francji oraz upamiętnienie wybitnej badaczki tego zagadnienia Janine Ponty, która zmarła 9 lutego 2017 roku. Mamy nadzieję, że owocem konferencji będzie nie tylko ważna publikacja, ale że przyczyni się ona do lepszego rozpoznania tego obszaru badań, co z kolei będzie punktem wyjścia do stworzenia programu badawczego mającego na celu szczegółowe rozpoznanie społecznej i kulturowej historii diaspory polskiej we Francji oraz jej znaczenia dla relacji polsko-francuskich.

 

 

PROGRAM

 

 

27 lutego 2018

 

 

sala 1.007, ul. Dobra 55

 

10.00 – 11.00 Wprowadzenie do zagadnienia

 

Nicolas Maslowski, dyrektor OKFiSF UW

Analiza społeczno-polityczna i historyczna diaspory polskiej we Francji: cele, metody, projekty

Paweł Rodak, dyrektor OKP Sorbonne Université

Diaspora polska we Francji jako przedmiot badań

Agnieszka Fihel (OBM, Uniwersytet Paris Nanterre)

Najnowsza emigracja z Polski – skala, kierunki i charakterystyki społeczne migrantów

 

11.00 – 11.15 Słowo powitalne ze strony Uniwersytetu Warszawskiego

Maciej Duszczyk, Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. naukowych

 

11.15 – 11.30 Odczyt poświęcony pamięci prof. Janine Ponty – Maryla Laurent

 

 

12.00 – 14.00 Panel II Narodowość i obywatelstwo

Prowadzący: Paweł Rodak

 

Maryla Laurent (UFR LLCE Département ERSO Lille III)

Zagubienie Polek we francuskiej rzeczywistości

 

Paweł Sękowski (Instytut Historii UJ)

Miejsce polskich uchodźców pod opieką International Refugee Organization w polityce migracyjnej Francji w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej

 

Laurence Prempain (Uniwersytet Hanken Helsinki)

Strategia gender? Przybycie do Francji Polek deportowanych do pracy przymusowej w Niemczech (1944-1945)

 

Florence Vychytil-Baudoux (EHESS Paris, CEFRES Praga)

Oswojenie obywatelstwa francuskiego: próba ustalenia nowego pojęcia polskości we Francji w okresie zimnej wojny

 

Jean Laloum (CNRS, Uniwersytet Paris I – Panthéon-Sorbonne)

Diaspora polska pochodzenia żydowskiego w Paryżu przez pryzmat rodzinnych zbiorów fotograficznych (1920-1950)

 

 

 

sala 1.012, ul. Dobra 55

                                                

15.00 – 16.30 Panel III Od jednostki do polityki. Procesy instytucjonalizacji

Prowadząca: Małgorzata Patok

 

Maria Delaperrière (INALCO Paris)

Zygmunt Lubicz Zaleski i jego działalność kulturalna we Francji

 

Gabriel Garçon (Ecole d’ingénieurs des Hautes Etudes Industrielles de Lille)

Zarys historii Polskiego Zjednoczenia Katolickiego we Francji

 

Anna Ambrochowicz-Gajownik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Opieka konsulatu w Marsylii nad Polonią w południowej Francji w latach 1919–1940

 

Marek Kunicki-Goldfiner (Szkoła dla niewidomych w Laskach)

Nauka z sumieniem. Polscy naukowcy we Francji wobec „kwestii polskiej”: Piotr Słonimski – wybitny genetyk i prezes Stowarzyszenia „Solidarité France-Pologne”

 

 

17.00 – 18.30 Panel IV Ślady polskiej obecności

Prowadzący: Jacek Kubera

 

Marcin Frybes (CADIS-EHESS Paris)

„Jeniec Polak” – tygodnik w języku polskim wydawany w obozie dla polskich jeńców (w Puy-en-Velay) w czasach Wielkiej Wojny (1917-1919)

 

Monika Siama-Salmon (CECILLE, Uniwersytet Lille III)

„Ojczyźnie na chwałę, wychodźstwu na pożytek”. Przyczynek do historii polskich organizacji kobiecych w północnej Francji poprzez historię ich dziedzictwa materialnego

 

Anna Nowakowska-Wierzchoś (Archiwum Akt Nowych)

Związek Kobiet Polskich imienia Marii Konopnickiej we Francji (1944-1950): upolitycznione macierzyństwo w służbie nowej Polsce

 

Iwona Hofman (Wydział Politologii UMCS)

„Kultura” paryska jako ośrodek myśli politycznej

 

 

 

 

28 lutego 2018

 

 

sala 1.007, ul. Dobra 55

 

9.30 – 11.00 Panel V Od myśli do świata wyobrażeń

Prowadzący: Paweł Sękowski

 

Marta Chrzanowska Foltzer (Université de Provence, Aix-Marseille)

Droga na południe – polska obecność artystyczna na południu Francji

 

Krystyna Wróblewska-Pawlak (Instytut Romanistyki UW)

Strategie adaptacyjne Polaków zamieszkałych we Francji w latach 80. XX wieku

 

Iwona H. Pugacewicz (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW)

Zwierciadło niedoskonałe. O wizerunku polskiej diaspory z Nord-Pas-de-Calais na łamach „Echo de la Polonia”1998-2018

 

Małgorzata Patok (PhiléPol, Uniwersytet Sorbonne Paris V)

Imigrant w zwierciadle społecznym: stereotyp polskiego pracownika we Francji po 2004 roku

 

 

11.30 – 13.00 Panel VI Jedność i podziały

Prowadząca: Aneta Krzyworzeka-Jelinowska

 

Małgorzata Gmurczyk-Wrońska (Instytut Historii im. T. Manteuffla, PAN)

Czy Francja była/jest „otchłanią wszystkiego, co nie francuskie”? – francuska polityka migracyjna a sytuacja polskich emigrantów

 

Magdalena Heruday-Kiełczewska (Instytut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Panorama polskiej emigracji we Francji w latach osiemdziesiątych

 

Sławomir Czarlewski (Konsul generalny w Lyonie 1991-1996 i Ambasador w Belgii 2007-2012)

Polska emigracja we Francji mity i rzeczywistość: oczyma „widza i uczestnika”

 

Mirosław Jacek Kucharski (Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)

Tożsamość(-ci) Polonii w północnej Francji a rzeczywistość życia codziennego

 

 

14.00 – 15.30 Panel VII Współczesne badania nad tożsamością diaspory polskiej we Francji

Prowadząca: Agnieszka Fihel

 

Magdalena Grycan (Instytut Romanistyki UW)

Emigracja i diaspora: o tożsamości polskich Żydów emigrujących do Francji w latach 1968-1983

 

Agnieszka Chwieduk (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Diaspora polska we Francji po 1980: co dziś oznacza i komu jest potrzebna?  Antropologiczne studium strategii życia codziennego

 

Jacek Kubera (Instytut Zachodni w Poznaniu)

Rola współczesnych polskich organizacji imigranckich we Francji

 

Aneta Krzyworzeka-Jelinowska (OKFiSF UW, Instytut Studiów Społecznych im. prof. R. Zajonca)

Ostatnia fala migracji polskiej do Francji: dylematy tożsamościowe – wstępne wyniki z badań własnych

 

 

15.30 – 16.30 Dyskusja i zamknięcie – Nicolas Maslowski

FaLang translation system by Faboba