piątek, 24 maj 2019 11:11

Seminar of French social sciences / Séminaire français de Sciences Sociales II OKFiSF UW 2019/2020 - rejestracja USOS

Zapraszamy do rejestracji na przedmiot Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW w semestrze zimowym 2019/2020:

Seminar of French social sciences / Séminaire français de Sciences Sociales II

Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godzinach 17 :30-19 :00 w Czytelni naukowej OKFiSF, sala 3.012, ul. Dobra 55

Poniżej szczegółowe informacje:

 

Informacje ogólne

Kod przedmiotu:

4901-SFNSII-OG

   

Nazwa przedmiotu:

Seminar of French social sciences / Séminaire français de Sciences Sociales II

Jednostka:

Ośrodek Kultury Francuskiej

Grupy:

Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne

Punkty ECTS i inne:

4.00 

Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
- roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
- tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
- 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia;
- tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
- nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

 

Język prowadzenia:

francuski

Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Przedmiot dla studentów II stopnia studiów i III stopnia studiów.

Skrócony opis:

Przedmiot dla studentów II stopnia studiów i III stopnia studiów.

Seminarium „francuskie nauki społeczne” ma charakter interdyscyplinarny. Przyjęte pojęcie „francuskich nauk społecznych” obejmuje wszystkie dziedziny nauk społecznych ujętych w ich specyfice francuskiej i świata frankofońskiego. Szeroki zakres tematyczny umożliwi studentom zapoznanie się z różnorodnością, wielostronnością i oryginalnością teorii, analiz naukowych oraz polemik, którymi żyje francuskojęzyczny świat intelektualny i zrozumienie ich echa w szerszym kontekście, polskim, europejskim a nawet światowym .

Pełny opis:

Seminarium „francuskich nauk społecznych” oparte na założeniach programowych Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW, którego głównym celem jest propagowanie zdobyczy nauk społecznych i humanistycznych świata francuskojęzycznego. Zajęcia są zorganizowane w dwóch seriach: spotkania i debata z zaproszonymi naukowcami francuskojęzycznymi z różnych dziedzin nauk społecznych i humanistycznych którzy przedstawią swoje badania oraz seansów wprowadzających do klasycznych tekstów. Dyskusję i dialog są w tym wypadku podstawowym czynnikiem kształcenia. Tematy seminaryjnych spotkań otwierają możliwość interdyscyplinarnych analiz socjalnych fenomenów w języku francuskim w świetle szerokiego spektrum naukowego, od antropologii, filozofii, socjologii, po politologię, historię etc.

Oczekiwany jest aktywny udział studentów w przygotowaniu seminariów przez tworzenie zespołów, którym podejmą się przygotowania i prowadzenia dyskusji nad tekstami.

Literatura:

1. Boudon, Raymond : L’idéologie. - Paris, Fayard, 1986.

2. Bourdieu, Pierre : Méditations pascaliennes. – Paris, Seuil, 1997.

3. Charle, Christophe : Homo Historicus : réflexions sur l'histoire, les historiens et les sciences sociales. – Paris, Armand Colin, 2013.

4. Crozier, Michel : État modeste, état moderne. - Paris, Fayard, 1987.

5. Guibert, Joël, Jumel, Guy : La socio-histoire. - Paris, Armand Colin, 2002.

6. Héran, François : Le temps des immigrés. - Paris, Seuil, 2007.

7. Hermet, Guy : Les populismes dans le monde. - Paris, Fayard, 2001.

8. Lagroye, Jacques, François, Bastien, Sawicki, Frédéric : Sociologie politique. – Paris, Presses de Sciences Po : Dalloz, 2002.

9. Latour, Bruno : La fabrique du droit : une ethnographie du Conseil d’État. – Paris, Éditions La Découverte, 2002.

10. Veyne, Paul : Comment on écrit l'histoire. – Paris, Seuil, 1996.

11. Wieviorka, Michel : La démocratie à l’épreuve : nationalisme, populisme, ethnicité. – Paris, Éditions La Découverte, 1993.

(dostępne w bibliotece OKF)

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu zajęć student:

- zna najważniejsze nowe teorie z dziedziny francuskich nauk humanistycznych i społecznych

- potrafi wykorzystać koncepty i kategorie z francuskich nauk humanistycznych i społecznych do celów badawczych i analitycznych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie

- uczestnictwa w przygotowaniu i podczas seminariów

- ustne zaliczenie końcowe (rozmowa 15-20 min)

 

FaLang translation system by Faboba