poniedziałek, 27 maj 2019 14:34

Akademickie spojrzenia: konwersatorium actualité critique 2019/2020 - rejestracja USOS

Zapraszamy do  rejestracji na przedmiot Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW organizowany we współpracy z Instytutem Filozofii UW, Instytutem Europeistyki WNPiSM UW i École Normale Supérieure Paris w semestrze zimowym 2019/2020:

Akademickie spojrzenia: konwersatorium actualité critique

Zajęcia odbywają się co drugi wtorek w godzinach 16:45-18:15 w Sali numer  4, Budynek dydaktyczny, ul. Krakowskie Przedmieście 3

 

Poniżej szczegółowe informacje:

 

 

Kod przedmiotu:

4901-ASKAC-OG

 

 

Nazwa przedmiotu:

Akademickie spojrzenia: konwersatorium actualité critique

Jednostka:

Ośrodek Kultury Francuskiej

Grupy:

Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne

Punkty ECTS i inne:

3.00 

Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
- roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
- tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
- 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia;
- tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
- nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

 

Język prowadzenia:

polski

Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Pierwsze konwersatorium będzie miało charakter wprowadzający i organizacyjny. Następnie odbędzie się sześć debat akademickich (tematyka pozostaje do ustalenia w zależności od bieżących aktualności na świecie).

Wstępny program konwersatorium: (15h/semestr)

 

1. Wstęp do problematyki, zapoznanie się z projektem, wyjaśnienie pojęć związanych z debatą publiczną i rolą środowiska akademickiego w krytycznej analizie współczesnych wydarzeń.

2. Przyszłość Polski w Europie/Przyszłość Europy.

3. Regionalizm/nacjonalizm w Europie.

4. Religia i państwo.

5. Bioetyka i prawa człowieka.

6. Sztuczna inteligencja

Skrócony opis:

Konwersatorium prowadzone jest w języku polskim. Organizowane przez WNPiSM UW, Instytut Filozofii WFiS UW i Ośrodek Kultury Francuskiej UW.

Osoby koordynujące konwersatorium: dr Jadwiga Nadolska (WNPiSM UW), dr Marcin Rychter (IF WFiS UW), dr Kinga Torbicka (OKFiSF), dr Nicolas Maslowski (OKFiSF UW).

15 godzin w semestrze zimowym 2019/2020

Opiera się na założeniu, że we współczesnym świecie istnieje potrzeba odbywania debat interdyscyplinarnych, na poziomie akademickim. Mają one na celu przybliżyć spojrzenie krytyczne i przemyślane na wydarzenia i problemy współczesnego świata.

Pełny opis:

Konwersatorium wpisuje się w sieć debat odbywających się w wielu krajach w Europie. Zostało ono zainicjowane przez École Normale Supérieure Paris w ramach seminarium interdyscyplinarnego Actualité critique européenne. Seminarium to skupia badaczy i studentów wokół zagadnień o kluczowym znaczeniu dla polityki, nauki, ekonomii, społeczeństwa oraz sztuki.

Analiza współczesnych wydarzeń na świecie, prowadzi coraz częściej do manipulacji, przekształceń i fałszywych interpretacji. Uczestnicy konwersatorium będą analizować bieżące wydarzenia w sposób krytyczny z różnych interdyscyplinarnych perspektyw.

Niniejsza formuła ma na celu stać się miejscem refleksji i analizy krytycznej. W lecie 2019 część uczestników sieci debat z całej Europy ma brać udział w Uniwersytecie letnim, który odbywać się będzie w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Konwersatorium ma na celu również wyjście poza ramy tzw. “wieży kości słoniowej” debat akademickich, aby połączyć je z wydarzeniami świata współczesnego.

Literatura:

Alain Badiou, Etyka, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009

Henri Bergson, Energia duchowa, IFIS PAN, Warszawa 2004

Michel Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, Wyd. Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk, wyd I: 2005 (2 tomy)

Michel Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa, Aletheia, Warszawa 1998

Michel Hardt, Antonio Negri, Imperium, WAB, Warszawa 2000

Samuel P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Muza, Warszawa 1997

Dorota Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012

Bernard Stiegler, Wstrząsy. Głupota i wiedza w XXI wieku, PWN, Warszawa 2017

Alexis de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Aletheia, Warszawa 2005

Frédéric Worms, Les maladies chroniques de la démocratie, Elidia, Paris 2017

Efekty kształcenia:

Zdobycie kompetencji, wiedzy oraz umiejętności pozwalających na krytyczną analizę aktualności we współczesnym świecie w oparciu o wiedzę akademicką i szersze spojrzenie intelektualne opierające się na pogłębionej refleksji.

Metody  kryteria oceniania:

Obecność, aktywny udział w dyskusji, esej na koniec semestru nawiązujący do jednego z tematów prowadzonych konwersatoriów (6 stron) i (lub) wzięcie udziału w organizacji jednego z konwersatorium.

 

FaLang translation system by Faboba