Super User

Super User

środa, 05 sierpień 2009 09:00

Jaka przyszłość dla Europy?

Ośrodek Kultury Francuskiej zorganizował debatę pod tytułem: "Jaka przyszłość dla Europy?" 18 września 2009 w Pałacu Przeździeckich na ul. Foksal w Warszawie.

W debacie uczestniczyli:

  • Sławomir Dębski (moderator), Dyrektor Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych
  • Pierre Lellouche, Sekretarz Stanu ds. Europejskich
  • Jacek Saryusz-Wolski, Poseł Parlamentu Europejskiego, były Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego.

Prelegenci dyskutowali o kwestiach europejskich, kryzysie ekonomicznym, polityce państw ościennych oraz o kwestiach związanych z strategią oraz obronnością.

Debatę Ośrodek zorganizował wraz z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych przy wsparciu Ambasady Francji w Polsce.

Echa w prasie:
wtorek, 16 czerwiec 2009 21:01

Berek Joselewicz: bojownik o wolność

Ambasada Francji w Polsce podjęła inicjatywę uczczenia dwusetnej rocznicy śmierci Pułkownika Berka Joselewicza (1764-1809). Program konferencji "Berek Joselewicz: bojownik o wolność".

Polski Żyd Berek Joselewicz, kiedy przebywał we Francji podczas Rewolucji Francuskiej, był pod przemożnym wrażeniem dekretu emancypacyjnego, który przyznawał Żydom pełne prawa obywatelskie. Stworzył pierwszy oddział kawalerii żydowskiej i na jego czele wziął udział w Powstaniu Kościuszkowskim w 1794 roku. Następnie dołączył do wojsk Bonapartego we Włoszech wraz z Legionami Dąbrowskiego i został dowódcą szwadronu w wojsku Księstwa Warszawskiego w 1806 roku. Został odznaczony Legią Honorową oraz Virtuti Militari. Zarówno przez walki, które stoczył, jak i przez utworzenie oddziału kawalerii żydowskiej, wyróżniającego się tym, że umożliwiał żołnierzom zachowanie tradycji religijnych, Berek Joselewicz jawi się jako bojownik o wolność w nowoczesnym znaczeniu tego wyrażenia. Konferencja zorganizowana 20 kwietnia 2009 roku w Ambasadzie Francji w Polsce na temat „Berek Joselewicz : bojownik o wolność”, we współpracy z Ośrodkiem Kultury Francuskiej przy Uniwersytecie Warszawskim, stanowiła pierwsze znaczące wydarzenie tych obchodów.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Marszałek Sejmu RP, Pan Bronisław Komorowski. Konferencja odbyła się przy wsparciu ze strony wielu instytucji (Muzeum Historii Żydów Polskich, Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, placówek akademickich (Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodka Studiów Epoki Napoleońskiej Akademii Humanistycznej w Pułtusku, francuskiego Institut Napoléon) i mediów (dziennika „Gazeta Wyborcza”, przeglądu „Res Publica Nowa”, magazynu „Mówią Wieki”, kanału telewizyjnego „TVP Historia”). Podczas wystąpienia na inaugurację konferencji, Pan Bronisław Komorowski wygłosił przesłanie na rzecz tolerancji, składając hołd „legendarnej postaci” Berka Joselewicza, która „ożywiała marzenia o tym, aby naród polski, w sensie politycznym tego słowa, w swej całości, sięgając do wszystkich źródeł swojej siły, w tym także do różnorodności etnicznej, religijnej i językowej, mógł wybić się ku niepodległości”.

Podczas debaty, Pan Andrzej Wajda oświadczył, że postać Joselewicza odpowiada w pełni wzorowi „polskiego bohatera (…), stawającego zawsze na wezwanie Ojczyzny w potrzebie, dokonującego wielkich czynów motywowanych wielkimi nadziejami, oddającego życie ginąc na polu bitwy”. Polski reżyser filmowy i teatralny podzielił się także wzruszeniem, jakie przeżył odnajdując na zaproszeniu na tę konferencję reprodukcję akwareli spod pędzla Juliusza Kossaka, którą pamiętał z dzieciństwa.

Gość honorowy Pan Profesor Władysław Bartoszewski, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Dialogu Międzynarodowego, wygłosił przemówienie na zakończenie tej konferencji, w którym podkreślił, że „niewątpliwie postać Joselewicza jest związana z sytuacją, w której wartości takie, jak wolność, równość i braterstwo, które wnosiła Rewolucja Francuska, uzyskiwały echo (…) u nas, w kraju tracącym właśnie suwerenność państwową”. Nawiązując do zadania, które mu powierzył polski Premier w służbie dialogu międzynarodowego i międzywyznaniowego, Pan Bartoszewski odniósł się z uznaniem do inicjatywy Ambasady Francji w Polsce oddania hołdu pamięci Berka Joselewicza, bojownika o wolność i bohatera wspólnej historii Francji i Polski.

Po konferencji nastąpiło przyjęcie w Rezydencji Francji, w trakcie którego Pan François Barry Delongchamps, Ambasador Francji w Polsce, odsłonił obraz przedstawiający pułkownika Joselewicza na koniu, będący reprodukcją słynnej akwareli Juliusza Kossaka. Joselewicz dołącza zatem na murach Rezydencji Francji do dwóch innych bojowników o wolność: Generała de Gaulle’a i Marszałka Francji Księcia Józefa Poniatowskiego. Symbolem wielowiekowych dziejów i przyjaźni pomiędzy narodem polskim a narodem francuskim jest to, że wszystkie te trzy wybitne postacie otrzymały zarówno Legię Honorową, jak i Virtuti Militari.

Drugi ważny moment tych obchodów mieć będzie miejsce dnia 5 maja 2009 roku w Kocku, a wiązać się będzie z oddaniem hołdu władz cywilnych i wojskowych Pułkownikowi Joselewiczowi przy pomniku upamiętniającym miejsce jego pochówku, z udziałem Ambasadora Francji Pana François Barry Delongchamps oraz Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Dialogu Międzynarodowego Pana Profesora Władysława Bartoszewskiego, a także władz lokalnych.

Zaproszenie na obchody dnia 5 maja 2009 r. w Kocku: http://www.ambafrance-pl.org/france_pologne/spip.php?article3204

czwartek, 05 sierpień 2010 00:50

Europejskie spotkania gospodarcze

Europejski think-tank Confrontations Europe zorganizował we współpracy z grupą BPI Polska i przy wsparciu Ośrodka Kultury Francuskiej Uniwersytetu Warszawskiego konferencję zatytułowaną „Europejskie rozmowy gospodarcze. Dialog społeczny i współpraca partnerska na rzecz rozwoju przemysłu i usług na wielkim, europejskim rynku”, która miała miejsce w dniach 9 i 10 grudnia 2010 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Ambasador Francji w Warszawie wygłosił przemówienie poświęcone długofalowemu partnerstwu w dziedzinie przemysłowej i technologicznej pomiędzy Polską i Francją.

Przemówienie Pana François Barry Delongchamps

Następnie Ambasador prowadził dialog, w którym udział wzięli pani Claude Fischer, Przewodnicząca Confrontations Europe oraz profesor Philippe Herzog, Przewodniczący-założyciel Confrontations Europe i doradca specjalny pana Michela Barnier, Komisarza Europejskiego ds. rynku wewnętrznego i usług.

W czasie tej rozmowy, panowie Philippe Herzog i François Barry Delongchamps zgodzili się co do kwestii, że dla swej konkurencyjności Europa winna zachować zaplecze przemysłowe cywilne i wojskowe. Ambasador podkreślił, że ten zamysł zajmuje centralne miejsce w relacjach pomiędzy Polską i Francją.

Echa w prasie:

  • Czempiony to zły pomysł:
    Wywiad z Philippem Herzogiem, Prezesem oraz założycielem "Confrontations Europe", przeprowadził Piotr Rudzki, Rzeczpospolita, 14 grudnia 2010
sobota, 11 czerwiec 2011 21:34

Budżet Unii Europejskiej w dobie kryzysu

Ponad dwieście osób wzięło udział w debacie publicznej na temat « Budżet Unii Europejskiej w dobie kryzysu », zorganizowanej 24 stycznia 2011 roku przez Ośrodek Kultury Francuskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Fundację Bronisława Geremka oraz Fundację Friedricha Eberta.

Było to trzecie już spotkanie w ramach cyklu « Nowa dekada, nowa Europa » odbyło się w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Budżet Unii Europejskiej w dobie kryzysu przez KulturaFrancuska Debatę zainaugurowali Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego do spraw Współpracy z Zagranicą Profesor Włodzimierz Lengauer oraz Ambasador Francji w Polsce, François Barry Delongchamps.

Przemówienie otwierające debatę wygłosił unijny Komisarz ds. budżetu i programowania finansowego, Janusz Lewandowski.

W panelu dyskusyjnym udział wzięli:

  • Pani Danuta Hübner, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim,
  • Pan Alain Lamassoure, przewodniczący Komisji Budżetowej w Parlamencie Europejskim,
  • Pan Dietmar Nietan, poseł do Bundestagu, członek Komisji Spraw Europejskich.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia filmów/ reportaży wykonanych z okazji poprzednich debat z cyklu "Nowa dekada, Nowa Europa":
 


 
 

Strona 1 z 8
FaLang translation system by Faboba