• Kultura i społeczeństwo

Zespół

OKF

Nicolas MASLOWSKI, dyrektor
Nicolas Maslowski, socjolog i politolog. Adiunkt na Uniwersytecie Karola w Pradze na wydziale socjologii historycznej. Wykładał stosunki międzynarodowe i dyplomację na Uniwersytecie ekonomicznym (Praga). Studiował w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu (IEP), w 2009 r. obronił doktorat z nauk politycznych na Uniwersytecie Paris X-la Défense Nanterre. W swoich pracach zajmuje się Europą Środkową, okresem komunizmu i post-komunizmu, stosunkami międzynarodowymi oraz socjologią historyczną uznania.
Języki : francuski, polski, czeski, angielski. 

Wybrana bibliografia :
MASLOWSKI, Nicolas – ŠALANDA Bohuslav (ed.), Jak studovat aktéra a sociální změnu z perspektivy historické sociologie [Jak analizować podmiot i zmianę społeczną w perspektywie socjologii historycznej] Praha: Karolinum, planowane wydanie styczeń 2017
MASLOWSKI, Nicolas - ŠUBRT, Jiří a kol., Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám. [Pamięć zbiorowa, zagadnienia teoretyczne] Praha: Karolinum, 2015.
MASLOWSKI, Nicolas. Manifester en République tchéque, Protestation et société civile [Manifestacje w Republice czeskiej. Protesty i społeczeństwo]. EUE 2011, Sarrebruck, Paris: 2011.
HLAVIČKOVÁ, Zora - MASLOWSKI, Nicolas. The Weight of History in Central European Societies of the 20th Century. Central European Studies in Social Science [Znaczenie historii w społeczeństwach środkowoeuropejskich], CES (Central European Seminar). Prague, 2005. 
HLAVIČKOVÁ, Zora - MASLOWSKI, Nicolas (ed). Nacionalismus v současných dějinách střední Evropy: od mobilizace k identitě Středoevropské studie v sociálních vědách. Praha, 2005.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


df_1Dorota FELMAN, koordynator projektów
Absolwentka Uniwersytetu Paris-III Sorbonne-Nouvelle, obecnie doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego. Po trzydziestu latach studiów i pracy zawodowej we Francji jako dziennikarka, tłumaczka i redaktorka wydawnicza, od kwietnia 2011 r., w ekipie Ośrodka Kultury Francuskiej UW. Dwujęzyczna i dwukulturowa, od lat pracująca „na odcinku" wymiany kulturalnej między Francją i Polską. Pasjonatka literatury, francuskiej i polskiej w szczególności i wielbicielka najbardziej francuskiego z polskich pisarzy czyli Witolda Gombrowicza.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .pl 


Ewa_Liszewska_2

Ewa LISZEWSKA, kustosz
Absolwentka Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie w 1988 r. Od 1995 r. pracuje w bibliotece Ośrodka Kultury Francuskiej UW. Interesuje się literaturą współczesną francuską i amerykańską.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.          Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


BADACZE OKF

Marcin_internet_4Marcin DARMAS, adiunkt 
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Socjolog kultury. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną nt. świata boksu. Fragmenty jego pracy magisterskiej o kampanii prezydenckiej Nicolasa Sarkozy'ego zostały opublikowane przez czasopismPolityka i społeczeństwo. Pracę licencjacką pt. 'Poszerzenie pola walki'. Świat społeczny w literaturze Michela Houellebecqa  oraz liczne artykuły w Odrze i Pressjach poświęcił literaturze Michela Houellebecqa. Długo związany   z miesięcznikiem katolickim Znak. Współpracował także z Departamentem Strategii i Analiz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2012 r. obronił pracę doktorską o ethosie rycerskim w polskim filmie w Instytucie Socjologii UW pod kierunkiem dr hab. Anny Gizy-Poleszczuk. Marcin Darmas pracuje w Ośrodku Kultury Fracuskiej od marca 2010 r.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


 Aneta BASSAasystent naukowy

Absolwentka Uniwersytetu Paris-Sorbonne. Pracę podyplomową poświęciła zależnościom pomiędzy politycznymi i estetycznymi wyborami pisarza na przykładzie prozy Ismaila Kadare. Absolwentka Studiów Podyplomowych SGH w Warszawie/HEC Jouy-en-Josas. Przez wiele lat związana z komunikacją i PR. Od maja 2011 r. w zespole Ośrodka Kultury Francuskiej UW. Przygotowuje rozprawę doktorską nt. przeobrażeń francuskiej krytyki literackiej w dobie internetu.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 
 

Grupa badawcza

dr hab. ANDRZEJ SZEPTYCKI
Adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Stały współpracownik dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia”. W latach 2005 - 2009 analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Wykładał m.in. na Kijowskim Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki (2015, 2016) oraz Uniwersytecie Panteon - Assas (2016). Jego zainteresowania badacze skupiają się na polityce wewnętrznej i zagranicznej Ukrainy, polityce zagranicznej Polski, sytuacji na obszarze poradzieckim i polityce wschodniej Unii Europejskiej. Ostatnio wydał książkę Ukraina wobec Rosji. Studiu zależności (Warszawa 2013).

 


Agnieszka KULESA, doktorantka 
Doktorantka Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Politolożka, której zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień migracji i polityk migracyjnych. W latach 2007-2010 pracowała w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych; w latach 2010-2014 w Departamencie Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RP, gdzie odpowiadała za współpracę międzynarodową w dziedzinie migracji, w tym m.in. za koordynację działań w ramach Procesu Praskiego. W latach 2014-2016 mieszkała w Londynie, gdzie pracowała dla organizacji Stockwell Partnership, współkoordynując projekt skierowany do migrantów z Polski, oraz wspierała wolunarystycznie organizację Migrants Organise, świadcząc pomoc na rzecz osób będących w procedurze azylowej, uchodźców oraz ofiar handlu ludźmi.
 


 Malwina Ewa KOŁODZIEJCZAK, doktorantka 
Absolwentka prawa oraz bezpieczeństwa narodowego; współpracuje z Ośrodkiem Kultury Francuskiej w ramach projektu dotyczącego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Autorka kilkunastu artykułów z pogranicza bezpieczeństwa oraz prawa konstytucyjnego i międzynarodowego publicznego.


 

 

 

Badacze stowarzyszeni

 


 

dr Grégoire BRAULT

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwaSwoją rozprawę doktorską przygotował na temat pragma-semantyki na Uniwersytecie w Strasburgu, pod kierownictwem Georges Kleiber i Jean-Christophe Pellat. Wykładał lingwistykę i język francuski jako język obcy na Uniwersytecie w Strasburgu, a następnie był profesorem na Uniwersytecie Opolskim. Od tamtego czasu zawodowo zajmuje się kierowaniem instytucjami kulturalnymi i od 2014 roku jest dyrektorem Fundacji Alliance Française w Polsce.

 

 


 

dr Zofia CIELĄTKOWSKA
Filozofka, kuratorka, redaktorka, zajmuje się szerokim polem w krytyce – głównie sztukami wizualnymi oraz teatrem. Od wielu lat związana z myślą francuską; pracę magisterską poświęciła pierwszej rozprawie Maurice’a Merleau-Ponty’ego La structure du comportement (Filozofia, UJ, 2006), natomiast jej rozprawa doktorska była analizą koncepcji podmiotowości Maurice’a Merleau-Ponty’ego oraz Michela Foucault w rozszerzonym polu praktyki kultury (Ucieleśnienie podmiotu. Teoria filozoficzna a performance na tle współczesnej krytyki kultury, Filozofia, UJ, 2013). Absolwentka filozofii (Filozofia, UJ, 2006) oraz studiów kuratorskich (Historia Sztuki, UJ, 2008). Stypendystka Wydziału Sztuk Wizualnych na Uniwersytecie w Buffalo (2010), członkini AICA (od 2011). W latach 2014-2016 wykładowczyni na Akademii Sztuki w Szczecinie. Od ponad 10 lat pisze i publikuje teksty do magazynów polskich i zagranicznych; jest autorką wywiadów, tekstów do wystaw, esejów czy krytycznych komentarzy dotyczących zjawisk we współczesnej kulturze (współpracuje m.in. z „Dwutygodnik.com”, „2+3D”, „Obieg”, „Contemporary Lynx”, „Tique Art.”). Bliskie są jej obszary współczesnej sztuki i teatru w kontekście społecznym oraz takie zagadnienia jak: praktyczne i symboliczne działanie wykluczeń, praktyki oraz mechanizmy kreowania władzy, tożsamości i pamięci. Mieszka i pracuje w Warszawie.

 


Alicja JAWORSKA, doktorantka

Doktorantka Wydziału Neofilologii UW, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Poitiers (filologia romańska, specjalność językoznawstwo i tłumaczenie). Zajmuje się analizą dyskursu, a jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim obiegu dyskursów i pojęcia wydarzenia medialnego.


 Aneta KRZYWORZEKA-JELINOWSKA, doktorantka

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (socjologia, kulturoznawstwo) oraz Uniwersytetu Versailles Saint- Quentin-en-Yvelines (UVSQ) we Francji, socjolog. Studiowała na Uniwersytecie w Poitiers. Doktorantka Instytutu Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca (afiliowanego przy University of Michigan, ISR). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniu migracji, ze szczególnym uwzględnieniem polityk migracyjnych, różnorodności etnicznej, praw człowieka, tożsamości narodowej. Jest członkinią IASFM (International Association for the Study of Forced Migration).
 
 


Ariadna LEWAŃSKA, doktorantka
Absolwentka Instytutu Filozofii UW i Centre de Recherches Politiques et Sociologiques Raymond Aron (EHESS) w Paryżu. Przygotowuje doktorat poświęcony zagadnieniu społeczeństwa otwartego, relacjom między filozofią, nauką, polityką i religią. Tłumaczka, autorka, nauczyciel akademicki. Mówi biegle po francusku, włosku i angielsku. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  


 

 dr hab. prof. nadzw. UO Fabrice MARSAC

 Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Marc Bloch-Starsburg 2  (Francja). Aktualnie wykładowca w Katedrze Kultury i Języka Francuskiego na Uniwersytecie    Opolu, gdzie wykłada lingwistykę języka francuskiego oraz francuski w praktyce. Jego badania  naukowe dotyczą zasadniczo języka francuskiego, widzianego także z punktu widzenia innych  języków. Przede wszystkim wpisują się w dziedzinę syntaksy, semantyki i tradycyjnej gramatyki. 

 

 

 


Szymon ŁUCYK, doktorant
Absolwent historii - w ramach MISH - i dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. We Francji otrzymał dyplom Master 2 historii i nauk filologicznych paryskiej Ecole Pratique des Hautes Etudes. Interesuje się relacjami francusko-polskimi, historią kultury w XX wieku i religioznawstwem. Pracuje nad doktoratem dotyczącym zaangażowania francuskich intelektualistów i artystów po stronie polskiej "Solidarności". Zawodowo przez blisko 10 lat dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej, w tym przez pięć lat (2007-2012) w Paryżu jako korespondent zagraniczny agencji. Obecnie stały współpracownik "Tygodnika Powszechnego", dla którego pisze przede wszystkim o Francji i na tematy historyczne. Publikował m.in. w miesięczniku "Znak" i "Res Publice Nowej".  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.dr Aneta NISIOBĘCKA

Absolwentka Instytutu Historii i Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Pracę doktorską, napisaną na podstawie nieznanych materiałów źródłowych z archiwów departamentalnych we Francji,poświęciła powrotowi Polaków z Francji do Polski po II wojnie światowej i ich adaptacji w okresie stalinowskim. Jej badania naukowekoncentrują się na historii relacji polsko-francuskich oraz historii emigracji polskiej we Francji w XX w. Jest pracownikiem Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.
Prywatnie: miłośniczka górskich wycieczek.


prof. nadzw. dr hab. Remigiusz RYZINSKI
Filozof, kulturoznawca, pisarz. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował na Sorbonie pod kierunkiem Julii Kristevy. Napisał pracę doktorską poświęconą Fragmentom dyskursu miłosnego Rolanda Barthesa; w 2012 roku habilitował się na podstawie rozprawy o współczesnym francuskim feminizmie. Pracuje jako wykładowca akademicki w Warszawie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Stypendysta m.in. Rządu Francuskiego, Fundacji Schumana, Fundacji Nippon, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Stołecznego Warszawy. Redaktor publikacji poświęconych współczesnej kulturze i filozofii. Zajmuje się gender i queer. Jest feministą. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą. Tłumaczył Sartre’a, Eco i Kristevę. Wydał trzy książki akademickie oraz reportaż „Foucault w Warszawie”.


dr Kinga TORBICKA 
Absolwentka Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Doktor nauk humanistycznych Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Pracę doktorską poświęciła systemom bezpiezpieczeństwa w Europie Środkowej              po upadku Muru Berlińskiego. Badacz stowarzyszony Instytutu Europa Varietas w Zurichu.
Zainteresowania badawcze dotyczą: bezpieczeństwa regionu Europy Środkowo-Wschodniej w strefie euro-atlantyckiej ze szczególnym uwzględnieniem Grupy Wyszehradzkiej, Trójkąta Weimarskiego, Ukrainy oraz Rosji i kryzysu migracyjnego w Europie a także roli Francji w tym kontekście (polsko-francuskie stosunki polityczne od 1989 roku).

 


dr Ewa TARTAKOWSKY
Absolwentka Uniwersytetu Lyon 2, socjolog.  Pracę doktorską poświęciła uwarunkowaniom i funkcjom społecznym literatury migracyjnej na przykładzie twórczości literackiej pisarzy żydowskich pochodzenia maghrebskiego publikujących we Francji postkolonialnej. Jej zainteresowania naukowe związane są z sociologią i historią współczesną Żydów oraz z wykorzystywaniem przeszłości w sferze publicznej. Obecnie jest wykładowczynią na Sciences Po Paris oraz na wydziale nauk społecznych i ekonomicznych w Institut catholique de Paris. Jest autorką "Les Juifs et le Maghreb. Fonctions sociales d’une littérature d’exil" (Tours, Presses universitaires François Rabelais, 2016).  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 dr Damien THIRIET
Absolwent Ecole Normale Supérieure, doktor historii. Obecnie jest naucwycielem w Liceum francuskim im. René Goscinnego w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół historii i religii (rozprawa doktorska nt. religii w środowiskach robotniczych zagłębi górniczych francusko-belgjiskich oraz górnośląskich w okresie międzywojennym), studia nad pamięcią (zaangażowanie w utrzymywanie miejsc pamięci niemiecko-polskich : administrowanie, koncepcja i redakcja strony internetowej poświęconej popularyzacji wiedzy „Miejsca pamięci, miejsca historii w Polsce” http://www.normalesup.org/~dthiriet ) oraz wykorzystanie informatyki w humanistyce.

 


 

  Irena WINDYGA-JASTRZĘBSKA, doktorantka

  Doktorantka  w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych

  UW; socjolog - dyplomowana specjalistka ds. zatrudnienia,

  a także w zakresie ekspertyzy społeczno-obyczajowej;

  przygotuje rozprawę doktorską na temat postaw wobec pracy

  Polaków przynależących do różnych społeczności

  wyznaniowych; zainteresowania naukowe: socjologia religii

  i wielokulturowości; języki: francuski, niemiecki, angielski.

 

 

 


Anna WÓJCIK, doktorantka
Asystentka badawcza w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską o prawnej regulacji pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej w ramach międzynarodowego projektu badawczego Memory Laws in European and Comparative Perspectives (MELA) finansowanego z grantu Komisji Europejskiej HERA 2016-2019. Prowadzi porównawcze badania w obszarach prawa międzynarodowego, prawa europejskiego i praw człowieka. Ukończyła Uniwersytet Warszawski (Wydział Prawa i Administracji, Kolegium Międzywydziałowych Studiów Humanistycznych i Społecznych) oraz Uniwersytet Środkowoeuropejski (Socjologia i Antropologia Społeczna). Studiowała też na Sorbonne Paris-IV.
 


dr Małgorzata ZAWADZKA 
Absolwentka Instytutu Romanistyki oraz Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Rozprawę doktorską zatytułowaną „Jean Cocteau: le poète face aux arts plastiques” obroniła w 2013, rok później praca ukazała się nakładem Wydawnictw UW. Obecnie pracuje jako kustosz w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, gdzie zajmuje się naukowym opracowaniem zbiorów ikonograficznych, oraz wykłada literaturę w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu w Białymstoku. Szczególnie interesuje się związkami literatury i sztuk plastycznych oraz historią fotografii, jest autorką książek i artykułów na ten temat, a także kuratorką wystaw. W wolnych chwilach lubi obserwować miasto, jeździć na rowerze i eksperymentować w kuchni.
 


dr Justyna ZYCH 
Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, absolwentka filologii polskiej oraz filologii romańskiej w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH). Część studiów odbyła na Université Paris IV-Sorbonne; przebywała także na stypendium badawczym na Université de Genève. Obecnie adiunkt w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” na Uniwersytecie Warszawskim; w latach 2014–2016 visiting professorna University of Toronto. Jej rozprawa doktorska pt. "L’influence de la psychanalyse sur la critique littéraire en France (1914-1939)", którą obroniła w Instytucie Romanistyki UW w 2014 r., ukazała się w tym samym roku nakładem Wydawnictw UW. Współredagowała tom zbiorowy "Palingeneza mitu w literaturze XX i XXI wieku" (Warszawa 2014); jest autorką licznych artykułów poświęconych literaturze polskiej i francuskiej oraz glottodydaktyce kulturowej. Zainteresowania badawcze: zagadnienie inności kulturowej, współczesna powieść polska i francuska, psychoanaliza w badaniach literackich, glottodydaktyka kulturowa, topika Warszawy. Języki: francuski, angielski, hiszpański, włoski. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 
 
FaLang translation system by Faboba

Partnerzy i sponsorzy 2016

 

 

Prelegenci