• Kultura i społeczeństwo

Emmanuel Lévinas

LevinasSeminarium jest organizowane przez Instytut Europejski Emmanuela Lévinasa AIU (Paryż), Szkołę Nauk Społecznych IFiS PAN (Warszawa) oraz Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW (Warszawa).

Seminarium ma na celu zainicjowanie dyskusji nad ważnymi aspektami myśli Emmanuela Lévinasa, niewątpliwie jednego z najoryginalniejszych filozofów drugiej połowy XX wieku, w kontekście istotnych problemów współczesnej myśli filozoficznej i szerzej, humanistycznej.

Będziemy zadawać pytanie o wpływ „wydarzenia”; jakim było nauczanie Lévinasa, a przede wszystkim jego nacisk na prymat sprawiedliwości w myśleniu, na współczesną antropologię filozoficzną, rozumienie podmiotu i jego relacji z Innym, ale też teorię polityczną i teorię kultury, wreszcie – na to czym jest „filozofia pierwsza”.

"Recepcja Levinasa we współczesnej filozofii francuskiej: M. Blanchot, J.-F. Lyotard" - prof. Sophie Nordmann

Piątek, 21czerwca 2013 r. godz.13.00
Pałac Staszica, sala 200, ul. Nowy Świat 72

Opiekę naukową nad seminarium sprawują profesorowie Andrzej Leder oraz Gérard Rabinovitch

Do udziału zaprosiliśmy czołowych znawców filozofii Lévinasa z Francji i z Polski oraz specjalistów reprezentujących różne dziedziny, które znalazły się pod wpływem jego myśli. Wykłady poprowadzą, między innymi, profesorowie : Paul Gradvohl, Joëlle Hansel, Małgorzata Kowalska, Michał Kozłowski, Andrzej Leder, Jacek MigasińskiSophie Nordmann oraz Jean-Michel Salanskis. Seminarium otwarte jest dla studiujących filozofię, ale również dla wszystkich, którzy studiują i pracują w obrębie współczesnej humanistyki: teorii kultury, językoznawstwa, filologii, teorii politycznej czy etyki, a także – studiów judaistycznych.

Wykłady są prowadzone w języku francuskim, z tłumaczeniem symultanicznym na język polski.

Seminarium zostało wpisane do programu i może być zaliczane na poziomie studiów magisterskich oraz doktoranckich.

POBIERZ ZAPROSZENIE

PIERWSZE SEMINARIUM, 16 listopada 2012 r.

Wykład inauguracyjny Gérarda Rabinovitcha 

Wykład inauguracyjny prof. Andrzeja Ledera

 

ZAPROSZENIE NA PIERWSZE SEMINARIUM

 Gérard Rabinovitch, Andrzej Leder, Paul Gradvohl Gérard Rabinovitch, Andrzej Leder, Paul Gradvohl

Gérard Rabinovitch, Andrzej Leder, Paul Gradvohl

Gérard Rabinovitch, Andrzej Leder, Paul Gradvohl

   

DRUGIE SEMINARIUM , 14 grudnia 2012 r.

"O krytycznym potencjale etyki różnicy i niemożliwości polityki" - wykład dr Michała Kozłowskiego 

TRZECIE SEMINARIUM , 18 stycznia 2013 r.

"Etyka w ciele zakorzeniona" - wykład prof. Jacka Migasińskiego 

CZWARTE SEMINARIUM, 22 lutego 2013 r.

"Lévinas, krytyka racjonalności ?" - wykład prof. Dan Arbiba 

PIĄTE SEMINARIUM, 15 marca 2013 r.

"Myśleć globalizację z Levinasem" - wykład prof. Małgorzaty Kowalskiej 

SZÓSTE SEMINARIUM, 19 kwietnia 2013 r.

"Czy Levinas jest Pawłem naszej epoki?" - wykład prof. Stanisława Krajewskiego 

SIÓDME SEMINARIUM, 17 maja 2013 r.

"Polityka i ontologia wobec trzeciego" - wykład prof. Jean-Michela Salanskisa 

ÓSME SEMINARIUM , 21 czerwca 2013 r.

"Recepcja Levinasa we współczesnej filozofii francuskiej: M. Blanchot, J.-F. Lyotard" - wykład prof. Sophie Nordmann 

FaLang translation system by Faboba

Partnerzy i sponsorzy 2016

 

 

Prelegenci