Wymiar frankofoński sojuszu 4EU+

Uniwersytecka Agencja Frankofonii (fr. Agence universitaire de la francophonie, AUF) jest partnerem sojuszu 4EU+ zapewniając mu aspekt frankofoński. AUF współfinansowała i patronowała licznym inicjatywom powstałym w ramach sojuszu 4EU+. Są to, między innymi:

- 25.09.2018 warsztaty w ramach Flagship 1 Health and demographic change in an urban environment w Pradze. Spotkanie z udziałem przedstawicieli 4 uniwersytetów. W warsztatach udział wziął Nicolas Maslowski (Dyrektor OKFiSF);

- 14-15.10.2018 warsztaty nauk humanistycznych i społecznych, Flagship 2 Europe in changing world. Spotkanie z udziałem przedstawicieli 4 uniwersytetów. W warsztatach wzięli udział Nicolas Maslowski (Dyrektor OKFiSF) oraz François-Ronan Dubois (OKFiSF). Warsztaty dotyczyły dwóch osi tego projektu - Francophonie i Plurality;

- październik/listopad 2018 w ramach Flagship 1 Health and demographic change in an urban environment pobyt w Paryżu Catherine Suski-Grabowski (OKFiSF), specjalistki genetyki molekularnej, mający na celu utworzenie Cancer Network sieci badawczej i szkoleniowej. Catherine Suski-Grabowski odbyła szereg spotkań z potencjalnymi partnerami oraz z naukowcami, którzy już realizują swoje badania w ramach struktury 4EU+ i chcieliby ją rozszerzyć.

 

 

FaLang translation system by Faboba