• Kultura i społeczeństwo

Zespół

OKF


Nicolas MASLOWSKI, dyrektor

Nicolas Maslowski, sociolog i politolog. Adiunkt na Uniwersytecie Karola w Pradze na wydziale socjologii historycznej. Wykładał stosunki międzynarodowe i dyplomację na Uniwersytecie ekonomicznym (Praga). Studiował w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu (IEP), w 2009 r. obronił doktorat z nauk politycznych na Uniwersytecie Paris X-la Défense Nanterre. W swoich pracach zajmuje się Europą Środkową, okresem komunizmu i post-komunizmu, stosunkami międzynarodowymi oraz socjologią historyczną uznania.
Języki : francuski, polski, czeski, angielski. 

Wybrana bibliografia :
MASLOWSKI, Nicolas – ŠALANDA Bohuslav (ed.), Jak studovat aktéra a sociální změnu z perspektivy historické sociologie [Jak analizować podmiot i zmianę społeczną w perspektywie socjologii historycznej] Praha: Karolinum, planowane wydanie styczeń 2017
MASLOWSKI, Nicolas - ŠUBRT, Jiří a kol., Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám. [Pamięć zbiorowa, zagadnienia teoretyczne] Praha: Karolinum, 2015.
MASLOWSKI, Nicolas. Manifester en République tchéque, Protestation et société civile [Manifestacje w Republice czeskiej. Protesty i społeczeństwo]. EUE 2011, Sarrebruck, Paris: 2011.
HLAVIČKOVÁ, Zora - MASLOWSKI, Nicolas. The Weight of History in Central European Societies of the 20th Century. Central European Studies in Social Science [Znaczenie historii w społeczeństwach środkowoeuropejskich], CES (Central European Seminar). Prague, 2005. 
HLAVIČKOVÁ, Zora - MASLOWSKI, Nicolas (ed). Nacionalismus v současných dějinách střední Evropy: od mobilizace k identitě Středoevropské studie v sociálních vědách. Praha, 2005.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Marcin_internet_4

Marcin DARMAS, adiunkt 

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Socjolog kultury. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną nt. świata boksu. Fragmenty jego pracy magisterskiej o kampanii prezydenckiej Nicolasa Sarkozy'ego zostały opublikowane przez czasopismPolityka i społeczeństwo. Pracę licencjacką pt. 'Poszerzenie pola walki'. Świat społeczny w literaturze Michela Houellebecqa oraz liczne artykuły w Odrze i Pressjach poświęcił literaturze Michela Houellebecqa. Długo związany z miesięcznikiem katolickim Znak. Współpracował także z Departamentem Strategii i Analiz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2012 r. obronił pracę doktorską o ethosie rycerskim w polskim filmie w Instytucie Socjologii UW pod kierunkiem dr hab. Anny Gizy-Poleszczuk. Marcin Darmas pracuje w Ośrodku Kultury Fracuskiej od marca 2010 r.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 Andrzej SZEPTYCKI, doktor habilitowany 

adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Stały współpracownik dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia”. W latach 2005 - 2009 analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Wykładał m.in. na Kijowskim Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki (2015, 2016) oraz Uniwersytecie Panteon - Assas (2016). Jego zainteresowania badacze skupiają się na polityce wewnętrznej i zagranicznej Ukrainy, polityce zagranicznej Polski, sytuacji na obszarze poradzieckim i polityce wschodniej Unii Europejskiej. Ostatnio wydał książkę Ukraina wobec Rosji. Studiu zależności (Warszawa 2013).
 Ewa TARTAKOWSKY, badaczka post-doc

Absolwentka Uniwersytetu Lyon 2, socjolog.  Pracę doktorską poświęciła uwarunkowaniom i funkcjom społecznym literatury migracyjnej na przykładzie twórczości literackiej pisarzy żydowskich pochodzenia maghrebskiego publikujących we Francji postkolonialnej. Jej zainteresowania naukowe związane są z sociologiąi historią współczesną Żydów oraz z wykorzystywaniem przeszłości w sferze publicznej. Obecnie jest wykładowczynią na Sciences Po Paris oraz na wydziale nauk społecznych i ekonomicznych w Institut catholique de Paris. Jest autorką "Les Juifs et le Maghreb. Fonctions sociales d’une littérature d’exil" (Tours, Presses universitaires François Rabelais, 2016). Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 

 Aneta NISIOBĘCKA, badaczka, archiwistka

Absolwentka Instytutu Historii i Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Pracę doktorską, napisaną na podstawie nieznanych materiałów źródłowych z archiwów departamentalnych we Francji,poświęciła powrotowi Polaków z Francji do Polski po II wojnie światowej i ich adaptacji w okresie stalinowskim. Jej badania naukowekoncentrują się na historii relacji polsko-francuskich oraz historii emigracji polskiej we Francji w XX w.Jest pracownikiem Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. 
Prywatnie: miłośniczka górskich wycieczek.
 


Dorota FELMANkoordynator projektówdf_1
Absolwentka Uniwersytetu Paris-III Sorbonne-Nouvelle, obecnie doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego. Po trzydziestu latach studiów i pracy zawodowej we Francji jako dziennikarka, tłumaczka i redaktorka wydawnicza, od kwietnia 2011 r., w ekipie Ośrodka Kultury Francuskiej UW. Dwujęzyczna i dwukulturowa, od lat pracująca „na odcinku" wymiany kulturalnej między Francją i Polską. Pasjonatka literatury, francuskiej i polskiej w szczególności i wielbicielka najbardziej francuskiego z polskich pisarzy czyli Witolda Gombrowicza.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .pl
 


 


Aneta BASSAasystent naukowyAneta_Bassa_3

Absolwentka Uniwersytetu Paris-Sorbonne. Pracę podyplomową poświęciła zależnościom pomiędzy politycznymi i estetycznymi wyborami pisarza na przykładzie prozy Ismaila Kadare. Absolwentka Studiów Podyplomowych SGH w Warszawie/HEC Jouy-en-Josas. Przez wiele lat związana z komunikacją i PR. Od maja 2011 r. w zespole Ośrodka Kultury Francuskiej UW. Od października 2011 r. doktorantka w Instytucie Romanistyki UW.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 

 


Ewa_Liszewska_2Ewa LISZEWSKAkustosz

Absolwentka Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie w 1988 r. Od 1995 r. pracuje w bibliotece Ośrodka Kultury Francuskiej UW. Interesuje się literaturą współczesną francuską i amerykańską.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.          Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 


Agnieszka KULESA, doktorantka 

Doktorantka Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Politolożka, której zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień migracji i polityk migracyjnych. W latach 2007-2010 pracowała w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych; w latach 2010-2014 w Departamencie Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RP, gdzie odpowiadała za współpracę międzynarodową w dziedzinie migracji, w tym m.in. za koordynację działań w ramach Procesu Praskiego. W latach 2014-2016 mieszkała w Londynie, gdzie pracowała dla organizacji Stockwell Partnership, współkoordynując projekt skierowany do migrantów z Polski, oraz wspierała wolunarystycznie organizację Migrants Organise, świadcząc pomoc na rzecz osób będących w procedurze azylowej, uchodźców oraz ofiar handlu ludźmi.Malwina Ewa KOŁODZIEJCZAK, doktorantka 

Absolwentka prawa oraz bezpieczeństwa narodowego; współpracuje z Ośrodkiem Kultury Francuskiej w ramach projektu dotyczącego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Autorka kilkunastu artykułów z pogranicza bezpieczeństwa oraz prawa konstytucyjnego i międzynarodowego publicznego.

FaLang translation system by Faboba

Partnerzy i sponsorzy 2016

 

 

Prelegenci